­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Saturday, October 8, 2016

Vòng bi đũa, vòng bi con lăn NU, NJ 21x, 22x, 23x,31x3

Đây là bài viết thứ 3 của phần bài viết vòng bi đũa, vòng bi con lăn của các dải vòng bi có đường kính trong từ 65mm đến 90mm. Trong bài viết này trang web đại lý vòng bi xin được tiếp tục giới thiệu về các tính năng, ưu điểm của loại vòng bi đũa, vòng bi con lăn, kèm theo là bảng tra vòng bi đũa của SKF, trong đó bao gồm các thông số kích thước vòng bi, đường kính trong vòng bi, đường kính ngoài vòng bi, chiều rộng vòng bi và bảng tham khảo giá vòng bi đũa, gia vòng bi con lăn.
SKF NUP 213 ECM, SKF NJ 2213 ECML, SKF N 313 ECM, SKF N 313 ECP
Tra vòng bi Nu, NJ
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Speed ratings Designation Details
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF NU 2213 ECML, SKF NU 1013 ML, SKF NUP 213 ECJ, SKF NUP 213 ECP, SKF NU 1013 ECPH NU 413 Xem chi tiết
NJ 2313 ECP Xem chi tiết
NUP 213 ECML Xem chi tiết
NU 1013 ECP Xem chi tiết
NJ 2213 ECML Xem chi tiết
N 313 ECM Xem chi tiết
N 313 ECP Xem chi tiết
NUB 213 ECJ Xem chi tiết
NU 2213 ECML Xem chi tiết
NU 1013 ML Xem chi tiết
NUP 213 ECJ Xem chi tiết
NUP 213 ECP Xem chi tiết
NU 1013 ECPH Xem chi tiết
NU 2313 ECML Xem chi tiết
NJ 2313 ECPH Xem chi tiết
NU 2313 ECPH Xem chi tiết
NU 2313 ECP Xem chi tiết
NJ 313 ECJ Xem chi tiết
NJ 2313 ECML Xem chi tiết
NU 2213 ECP Xem chi tiết
SKF N 213 ECP, SKF CRM 22 A, SKF NU 2314 ECPH, SKF NU 2314 ECML, SKF NJ 2214 ECML NU 2213 ECJ Xem chi tiết
NU 213 ECML Xem chi tiết
NU 213 ECJ Xem chi tiết
NU 213 ECM Xem chi tiết
NU 213 ECP Xem chi tiết
NUP 2213 ECP Xem chi tiết
NUP 313 ECP Xem chi tiết
NUP 313 ECJ Xem chi tiết
N 213 ECP Xem chi tiết
CRM 22 A Xem chi tiết
NU 2314 ECPH Xem chi tiết
NU 2314 ECML Xem chi tiết
NJ 2214 ECML Xem chi tiết
NUP 314 ECML Xem chi tiết
NJ 2214 ECPH Xem chi tiết
NU 2214 ECPH Xem chi tiết
NUP 214 ECM Xem chi tiết
NUP 214 ECP Xem chi tiết
NUP 314 ECP Xem chi tiết
NJ 414 Xem chi tiết
SKF NJ 214 ECM, SKF NJ 214 ECP, SKF NUP 314 ECNP, SKF NJ 214 ECJ, SKF NU 214 ECPH, SKF NU 314 ECM NUP 314 ECM Xem chi tiết
NU 2214 ECML Xem chi tiết
N 314 ECP Xem chi tiết
N 314 ECM Xem chi tiết
NU 214 ECML Xem chi tiết
NJ 2314 ECPH Xem chi tiết
NU 414 Xem chi tiết
NJ 214 ECM Xem chi tiết
NJ 214 ECP Xem chi tiết
NUP 314 ECNP Xem chi tiết
NJ 214 ECJ Xem chi tiết
NU 214 ECPH Xem chi tiết
NU 314 ECM Xem chi tiết
NU 314 ECP Xem chi tiết
NU 314 ECJ Xem chi tiết
NU 214 ECP Xem chi tiết
NU 214 ECJ Xem chi tiết
NU 214 ECM Xem chi tiết
NUP 2214 ECML Xem chi tiết
N 214 ECP Xem chi tiết
SKF NJ 2314 ECML, SKF NJ 2214 ECP, SKF NJ 2214 ECM, SKF NUP 2314 ECP, SKF NUP 2214 ECM, SKF NUP 2214 ECP NUP 2214 ECNM Xem chi tiết
NJ 314 ECML Xem chi tiết
NJ 214 ECML Xem chi tiết
NJ 214 ECPH Xem chi tiết
NJ 2314 ECP Xem chi tiết
NU 314 ECML Xem chi tiết
NJ 2314 ECML Xem chi tiết
NJ 2214 ECP Xem chi tiết
NJ 2214 ECM Xem chi tiết
NUP 2314 ECP Xem chi tiết
NUP 2214 ECM Xem chi tiết
NUP 2214 ECP Xem chi tiết
NU 2214 ECJ Xem chi tiết
NU 2214 ECM Xem chi tiết
NU 2214 ECP Xem chi tiết
NUP 214 ECML Xem chi tiết
NUP 2314 ECML Xem chi tiết
NJ 314 ECJ Xem chi tiết
NU 1014 ECP Xem chi tiết
NU 2314 ECP Xem chi tiết
SKF N 315 ECP, SKF NUP 215 ECM, SKF NUP 215 ECJ, SKF NUP 215 ECP, SKF NU 2315 ECP, SKF NJ 415, SKF NUP 2215 ECML NJ 314 ECM Xem chi tiết
NJ 314 ECP Xem chi tiết
NU 1014 ML Xem chi tiết
NUP 2315 ECML Xem chi tiết
NU 2315 ECML Xem chi tiết
N 315 ECM Xem chi tiết
N 315 ECP Xem chi tiết
NUP 215 ECM Xem chi tiết
NUP 215 ECJ Xem chi tiết
NUP 215 ECP Xem chi tiết
NU 2315 ECP Xem chi tiết
NJ 415 Xem chi tiết
NUP 2215 ECML Xem chi tiết
NU 2315 ECJ Xem chi tiết
NU 1015 M Xem chi tiết
NJ 215 ECML Xem chi tiết
NU 415 Xem chi tiết
NUP 2215 ECP Xem chi tiết
NUP 2215 ECJ Xem chi tiết
NJ 215 ECP Xem chi tiết
SKF NJ 2215 ECJ, SKF NU 2215 ECJ, SKF NU 2215 ECP, SKF NU 2215 ECML, SKF NJ 2315 ECML, SKF NJ 315 ECML NJ 215 ECM Xem chi tiết
NJ 215 ECJ Xem chi tiết
NUB 215 ECJ Xem chi tiết
NUP 2315 ECP Xem chi tiết
NU 215 ECML Xem chi tiết
N 215 ECP Xem chi tiết
NJ 2215 ECP Xem chi tiết
NJ 2215 ECJ Xem chi tiết
NU 2215 ECJ Xem chi tiết
NU 2215 ECP Xem chi tiết
NU 2215 ECML Xem chi tiết
NJ 2315 ECML Xem chi tiết
NJ 315 ECML Xem chi tiết
NU 315 ECP Xem chi tiết
NU 315 ECM Xem chi tiết
NU 315 ECJ Xem chi tiết
NU 215 ECJ Xem chi tiết
NU 215 ECP Xem chi tiết
NU 215 ECM Xem chi tiết
NUP 215 ECML Xem chi tiết
SKF NJ 315 ECP, SKF NJ 315 ECM, SKF NJ 2315 ECN2ML, SKF NU 2215 ECPH, SKF NU 315 ECML, SKF NJ 315 ECJ NU 1015 ML Xem chi tiết
NJ 2315 ECP Xem chi tiết
NUP 315 ECM Xem chi tiết
NUP 315 ECP Xem chi tiết
NJ 2215 ECML Xem chi tiết
NJ 2215 ECPH Xem chi tiết
NJ 315 ECP Xem chi tiết
NJ 315 ECM Xem chi tiết
NJ 2315 ECN2ML Xem chi tiết
NU 2215 ECPH Xem chi tiết
NU 315 ECML Xem chi tiết
NJ 315 ECJ Xem chi tiết
NUP 315 ECML Xem chi tiết
CRM 24 A Xem chi tiết
CRL 24 A Xem chi tiết
NJ 2216 ECML Xem chi tiết
NU 316 ECP Xem chi tiết
NU 316 ECM Xem chi tiết
NU 316 ECJ Xem chi tiết
NJ 316 ECPH Xem chi tiết
SKF NUP 2316 ECP, SKF NU 2216 ECM, SKF NU 2216 ECJ, SKF NU 2216 ECP, SKF NJ 2316 ECP NU 216 ECML Xem chi tiết
NUP 316 ECML Xem chi tiết
NU 2216 ECML Xem chi tiết
NJ 416 Xem chi tiết
NUP 316 ECM Xem chi tiết
NUP 316 ECP Xem chi tiết
NJ 316 ECML Xem chi tiết
NUP 2316 ECP Xem chi tiết
NU 2216 ECM Xem chi tiết
NU 2216 ECJ Xem chi tiết
NU 2216 ECP Xem chi tiết
NJ 2316 ECP Xem chi tiết
NJ 2316 ECM Xem chi tiết
NUP 216 ECP Xem chi tiết
NUP 2316 ECML Xem chi tiết
NUP 2216 ECML Xem chi tiết
NU 416 Xem chi tiết
N 316 ECP Xem chi tiết
N 316 ECM Xem chi tiết
NJ 2216 ECM Xem chi tiết
SKF NU 2316 ECML, SKF NU 416 M, SKF NJ 316 ECP, SKF NJ 316 ECM, SKF NJ 316 ECJ, SKF N 216 ECP, SKF NJ 2316 ECML NJ 2216 ECP Xem chi tiết
NJ 2216 ECJ Xem chi tiết
NUP 2216 ECP Xem chi tiết
NUP 2216 ECJ Xem chi tiết
NUP 2216 ECM Xem chi tiết
NU 2316 ECML Xem chi tiết
NU 416 M Xem chi tiết
NJ 316 ECP Xem chi tiết
NJ 316 ECM Xem chi tiết
NJ 316 ECJ Xem chi tiết
N 216 ECP Xem chi tiết
NJ 2316 ECML Xem chi tiết
NU 2316 ECM Xem chi tiết
NU 2316 ECP Xem chi tiết
NU 316 ECPH Xem chi tiết
NJ 216 ECJ Xem chi tiết
NJ 1016 ECML Xem chi tiết
NJ 216 ECML Xem chi tiết
NJ 216 ECP Xem chi tiết
NJ 216 ECM Xem chi tiết
SKF NJ 2317 ECP, SKF NJ 2317 ECM, SKF NUP 217 ECML, SKF N 317 ECM, SKF N 317 ECP NU 316 ECML Xem chi tiết
NUP 216 ECML Xem chi tiết
NU 1016 Xem chi tiết
NU 1016 ECM Xem chi tiết
NU 216 ECP Xem chi tiết
NU 216 ECM Xem chi tiết
NU 216 ECJ Xem chi tiết
NJ 2317 ECP Xem chi tiết
NJ 2317 ECM Xem chi tiết
NUP 217 ECML Xem chi tiết
N 317 ECM Xem chi tiết
N 317 ECP Xem chi tiết
NUP 2317 ECML Xem chi tiết
NU 2217 ECPH Xem chi tiết
NU 2217 ECML Xem chi tiết
NJ 417 Xem chi tiết
NU 2317 ECML Xem chi tiết
NJ 2217 ECML Xem chi tiết
NU 417 Xem chi tiết
NUP 2217 ECML Xem chi tiết
SKF NUP 217 ECJ, SKF NUP 217 ECP, SKF NJ 1017 ML, SKF NU 2317 ECM, SKF NU 2317 ECJ, SKF NU 2317 ECP NU 1017 ML Xem chi tiết
NUB 217 ECJ Xem chi tiết
NU 317 ECP Xem chi tiết
NU 317 ECJ Xem chi tiết
NU 317 ECM Xem chi tiết
NUP 2217 ECP Xem chi tiết
NUP 217 ECJ Xem chi tiết
NUP 217 ECP Xem chi tiết
NJ 1017 ML Xem chi tiết
NU 2317 ECM Xem chi tiết
NU 2317 ECJ Xem chi tiết
NU 2317 ECP Xem chi tiết
NU 217 ECML Xem chi tiết
NU 2217 ECP Xem chi tiết
NU 2217 ECJ Xem chi tiết
NU 2217 ECM Xem chi tiết
NJ 317 ECM Xem chi tiết
NJ 317 ECP Xem chi tiết
NJ 317 ECJ Xem chi tiết
N 217 ECP Xem chi tiết
SKF NU 217 ECM, SKF NU 217 ECP, SKF NU 417 M, SKF NJ 217 ECML, SKF NJ 217 ECM, SKF NJ 217 ECJ NJ 2317 ECML Xem chi tiết
N 217 ECM Xem chi tiết
NU 1017 M Xem chi tiết
NUP 317 ECM Xem chi tiết
NUP 317 ECP Xem chi tiết
NUP 317 ECJ Xem chi tiết
NU 217 ECJ Xem chi tiết
NU 217 ECM Xem chi tiết
NU 217 ECP Xem chi tiết
NU 417 M Xem chi tiết
NJ 217 ECML Xem chi tiết
NJ 217 ECM Xem chi tiết
NJ 217 ECJ Xem chi tiết
NJ 217 ECP Xem chi tiết
NJ 2217 ECJ Xem chi tiết
NJ 2217 ECM Xem chi tiết
NJ 2217 ECP Xem chi tiết
NUP 2317 ECP Xem chi tiết
CRL 28 A Xem chi tiết
NJ 218 ECML Xem chi tiết
Các ưu điểm của vòng bi đũa trụ, vòng bi con lăn đó là khả năng chịu lực hướng kính của vòng bi đũa rất tốt do bề mặt tiếp xúc là tiếp xúc đường thay cho tiếp xúc điểm đối với các loại vòng bi cầu, như vậy bề mặt tiếp xúc được tăng lên , làm giảm khả năng mòn của viên bi và ca bi.
Từ khóa: Vòng bi SKF CRM 20 A, SKF NJ 313 ECML, SKF NUP 313 ECML, SKF NJ 313 ECPH, SKF NJ 2213 ECJ, SKF NJ 2213 ECP, SKF NJ 413, SKF NJ 213 ECP, SKF NJ 213 ECM, SKF NJ 213 ECJ, SKF NJ 213 ECML, SKF NU 313 ECM, SKF NU 313 ECJ, SKF NU 313 ECP, SKF NUP 2313 ECML, SKF NU 313 ECML, SKF NUP 2313 ECP, SKF NJ 313 ECM, SKF NU 313 ECPH, SKF NJ 313 ECP
Vòng bi SKF NU 413, SKF NJ 2313 ECP, SKF NUP 213 ECML, SKF NU 1013 ECP, SKF NJ 2213 ECML, SKF N 313 ECM, SKF N 313 ECP, SKF NUB 213 ECJ, SKF NU 2213 ECML, SKF NU 1013 ML, SKF NUP 213 ECJ, SKF NUP 213 ECP, SKF NU 1013 ECPH, SKF NU 2313 ECML, SKF NJ 2313 ECPH, SKF NU 2313 ECPH, SKF NU 2313 ECP, SKF NJ 313 ECJ, SKF NJ 2313 ECML, SKF NU 2213 ECP
Vòng bi SKF NU 2213 ECJ, SKF NU 213 ECML, SKF NU 213 ECJ, SKF NU 213 ECM, SKF NU 213 ECP, SKF NUP 2213 ECP, SKF NUP 313 ECP, SKF NUP 313 ECJ, SKF N 213 ECP, SKF CRM 22 A, SKF NU 2314 ECPH, SKF NU 2314 ECML, SKF NJ 2214 ECML, SKF NUP 314 ECML, SKF NJ 2214 ECPH, SKF NU 2214 ECPH, SKF NUP 214 ECM, SKF NUP 214 ECP, SKF NUP 314 ECP, SKF NJ 414
Vòng bi SKF NUP 314 ECM, SKF NU 2214 ECML, SKF N 314 ECP, SKF N 314 ECM, SKF NU 214 ECML, SKF NJ 2314 ECPH, SKF NU 414, SKF NJ 214 ECM, SKF NJ 214 ECP, SKF NUP 314 ECNP, SKF NJ 214 ECJ, SKF NU 214 ECPH, SKF NU 314 ECM, SKF NU 314 ECP, SKF NU 314 ECJ, SKF NU 214 ECP, SKF NU 214 ECJ, SKF NU 214 ECM, SKF NUP 2214 ECML, SKF N 214 ECP
Vòng bi SKF NUP 2214 ECNM, SKF NJ 314 ECML, SKF NJ 214 ECML, SKF NJ 214 ECPH, SKF NJ 2314 ECP, SKF NU 314 ECML, SKF NJ 2314 ECML, SKF NJ 2214 ECP, SKF NJ 2214 ECM, SKF NUP 2314 ECP, SKF NUP 2214 ECM, SKF NUP 2214 ECP, SKF NU 2214 ECJ, SKF NU 2214 ECM, SKF NU 2214 ECP, SKF NUP 214 ECML, SKF NUP 2314 ECML, SKF NJ 314 ECJ, SKF NU 1014 ECP, SKF NU 2314 ECP
Vòng bi SKF NJ 314 ECM, SKF NJ 314 ECP, SKF NU 1014 ML, SKF NUP 2315 ECML, SKF NU 2315 ECML, SKF N 315 ECM, SKF N 315 ECP, SKF NUP 215 ECM, SKF NUP 215 ECJ, SKF NUP 215 ECP, SKF NU 2315 ECP, SKF NJ 415, SKF NUP 2215 ECML, SKF NU 2315 ECJ, SKF NU 1015 M, SKF NJ 215 ECML, SKF NU 415, SKF NUP 2215 ECP, SKF NUP 2215 ECJ, SKF NJ 215 ECP
Vòng bi SKF NJ 215 ECM, SKF NJ 215 ECJ, SKF NUB 215 ECJ, SKF NUP 2315 ECP, SKF NU 215 ECML, SKF N 215 ECP, SKF NJ 2215 ECP, SKF NJ 2215 ECJ, SKF NU 2215 ECJ, SKF NU 2215 ECP, SKF NU 2215 ECML, SKF NJ 2315 ECML, SKF NJ 315 ECML, SKF NU 315 ECP, SKF NU 315 ECM, SKF NU 315 ECJ, SKF NU 215 ECJ, SKF NU 215 ECP, SKF NU 215 ECM, SKF NUP 215 ECML
Vòng bi SKF NU 1015 ML, SKF NJ 2315 ECP, SKF NUP 315 ECM, SKF NUP 315 ECP, SKF NJ 2215 ECML, SKF NJ 2215 ECPH, SKF NJ 315 ECP, SKF NJ 315 ECM, SKF NJ 2315 ECN2ML, SKF NU 2215 ECPH, SKF NU 315 ECML, SKF NJ 315 ECJ, SKF NUP 315 ECML, SKF CRM 24 A, SKF CRL 24 A, SKF NJ 2216 ECML, SKF NU 316 ECP, SKF NU 316 ECM, SKF NU 316 ECJ, SKF NJ 316 ECPH
Vòng bi SKF NU 216 ECML, SKF NUP 316 ECML, SKF NU 2216 ECML, SKF NJ 416, SKF NUP 316 ECM, SKF NUP 316 ECP, SKF NJ 316 ECML, SKF NUP 2316 ECP, SKF NU 2216 ECM, SKF NU 2216 ECJ, SKF NU 2216 ECP, SKF NJ 2316 ECP, SKF NJ 2316 ECM, SKF NUP 216 ECP, SKF NUP 2316 ECML, SKF NUP 2216 ECML, SKF NU 416, SKF N 316 ECP, SKF N 316 ECM, SKF NJ 2216 ECM
Vòng bi SKF NJ 2216 ECP, SKF NJ 2216 ECJ, SKF NUP 2216 ECP, SKF NUP 2216 ECJ, SKF NUP 2216 ECM, SKF NU 2316 ECML, SKF NU 416 M, SKF NJ 316 ECP, SKF NJ 316 ECM, SKF NJ 316 ECJ, SKF N 216 ECP, SKF NJ 2316 ECML, SKF NU 2316 ECM, SKF NU 2316 ECP, SKF NU 316 ECPH, SKF NJ 216 ECJ, SKF NJ 1016 ECML, SKF NJ 216 ECML, SKF NJ 216 ECP, SKF NJ 216 ECM
Vòng bi SKF NU 316 ECML, SKF NUP 216 ECML, SKF NU 1016, SKF NU 1016 ECM, SKF NU 216 ECP, SKF NU 216 ECM, SKF NU 216 ECJ, SKF NJ 2317 ECP, SKF NJ 2317 ECM, SKF NUP 217 ECML, SKF N 317 ECM, SKF N 317 ECP, SKF NUP 2317 ECML, SKF NU 2217 ECPH, SKF NU 2217 ECML, SKF NJ 417, SKF NU 2317 ECML, SKF NJ 2217 ECML, SKF NU 417, SKF NUP 2217 ECML
Vòng bi SKF NU 1017 ML, SKF NUB 217 ECJ, SKF NU 317 ECP, SKF NU 317 ECJ, SKF NU 317 ECM, SKF NUP 2217 ECP, SKF NUP 217 ECJ, SKF NUP 217 ECP, SKF NJ 1017 ML, SKF NU 2317 ECM, SKF NU 2317 ECJ, SKF NU 2317 ECP, SKF NU 217 ECML, SKF NU 2217 ECP, SKF NU 2217 ECJ, SKF NU 2217 ECM, SKF NJ 317 ECM, SKF NJ 317 ECP, SKF NJ 317 ECJ, SKF N 217 ECP.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

1 comments:

  1. When choosing the most w88 login effective on-line casinos, you need to|you should|you have to} a glance at|have a glance at} the totally different fee methods obtainable, bonuses, fee constructions, licensing, and payouts supplied. That, along with the number of games obtainable, can help you identify which website is greatest for you. Those in the US half in} its on-line on line casino games will in a position to|be capable of|have the flexibility to} fully access all of the real money on line casino games on this website. They will also in a position to|be capable of|have the flexibility to} use all of the features and deposit choices of this on-line on line casino.

    ReplyDelete

Item Reviewed: Vòng bi đũa, vòng bi con lăn NU, NJ 21x, 22x, 23x,31x3 Rating: 5 Reviewed By: Unknown