­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Sunday, October 9, 2016

Vòng bi đũa 2 dãy, vòng bi con lăn 2 dãy NNU, NNUB

Đây là bài viết tiếp theo của trang web đại lý vòng bi giới thiệu về các loại vòng bi bao gồm: đặc tính của vòng bi, ưu nhược điểm của các loại vòng bi, bảng tra vòng bi và phần tham khảo giá vòng bi các loại. Bài viết này trang đại lý vòng bi xin được tiếp tục giới thiệu về loại vòng bi con lăn, vòng bi đũa 2 dãy, còn gọi là vòng bi con lăn 2 dãy của hãng SKF, chúng cũng thường được gọi là vòng bi NNU, NNUB, NN. Phần dưới có kèm theo là bảng tra vòng bi đũa 2 dãy SKF, trong đó bao gồm các thông số kích thước vòng bi, đường kính trong vòng bi, đường kính ngoài vòng bi, chiều rộng vòng bi và bảng tham khảo giá vòng bi đũa, giá vòng bi con lăn.
SKF 315976 B, SKF BC2B 320119, SKF BC2B 322216, SKF 315583 C, SKF BC2B 320118
Vòng bi đũa 2 dãy
Principal dimensions Basic load ratings Fatig load Speed ratings Designation Design variant/feature Details
dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refer speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C C0 Pu TK GH Ký hiệu khác
mm kN kN r/min
SKF BC2B 322217, SKF BC2B 320299, SKF BC2B 319961, SKF BC2B 326131/HB1, SKF 316062 315976 B NNU/C3W33 Xem giá
BC2B 320119 NNU.5/C3 Xem giá
BC2B 322216 NNU.5/WO Xem giá
315583 C NNU.4/C3W33 Xem giá
BC2B 320118 NNUB.2/C3WO Xem giá
BC2B 319878 NNU/W33 Xem giá
314563 NNU/C4w33wi Xem giá
BC2B 320075 NNU/C3W33 Xem giá
BC2B 322217 NNU.7/WO Xem giá
BC2B 320299 NN.1/W33 Xem giá
BC2B 319961 NNUB.1/w33wi Xem giá
bc2b 326131/hb1 NNU.7/WO Xem giá
316062 NNU.4/c4w33wi Xem giá
BC2B 320041 NNU.1/C4W33 Xem giá
bc2b 326363/ha4 NN.1/W33 Xem giá
315802 NNU/C4W33WI Xem giá
314987 B NNU.4/c4w33wiXem giá
314987 C NNU.4/c4w33wi Xem giá
bc2b 326880/hb1 NNU/CNW33 Xem giá
316019 NNU.4/c4w33wiXem giá
SKF BC2B 322969/HB1, SKF 316739 A, SKF BC2-8004/HA1, SKF 316189, SKF 316848 A, SKF BC2B 326196/HA1 314391 NNU.3/c4w33wiXem giá
314982 NNU.2/C4W33 Xem giá
bc2b 326137/hb1 NNU.6/WO Xem giá
313555 A NNU/W Xem giá
313555 C NNU/GWC2W33 Xem giá
313555 B NNU/W33 Xem giá
BC2B 316521 NNU.4/W33W Xem giá
316077 A NNU.4/c4w33wi Xem giá
bc2b 322969/hb1 NNUB/W33 Xem giá
316739 A NNU.4/c4w33wiXem giá
BC2-8004/HA1 NNUB.4 Xem giá
316189 NNU.3/C3W33 Xem giá
316848 A NNU.4/c4w33wi Xem giá
bc2b 326196/ha1 NN/C2W20WI Xem giá
316639 AG NNU.6/C3PW Xem giá
314990 A NNU.4/c4w33wi Xem giá
319254 NNU/WO Xem giá
314419 NNU.3/c3w33wiXem giá
BC2B 320996 NNUB/C3 Xem giá
312844 NNU.3/W33WI Xem giá
SKF BC2B 326061/HA1, SKF BC2B 319584/HA1, SKF BC2-8005/HB1, SKF BC2-8012/HB1, SKF BC2B 319943, SKF BC2B 326894/HB1 bc2b 326064/ha1 NNU/W33 Xem giá
BC2B 316536 NNU.4/c4w33wiXem giá
315040 A NNU/W33W Xem giá
bc2b 320117/ha4 NNUB.3/C3WO Xem giá
316115 NNU.3/C3W33 Xem giá
313191 NNU/C3 Xem giá
bc2b 326061/ha1 NNU/C3W33 Xem giá
bc2b 319584/ha1 NNU.4/c4w33wiXem giá
BC2-8005/HB1 NNU/CNW33 Xem giá
BC2-8012/HB1 NNU.7/C4WO Xem giá
BC2B 319943 NN/C3W33 Xem giá
bc2b 326894/hb1 NNU.4/c4w33wiXem giá
313477 B NNU/CN Xem giá
BC2-8074/HA5 NNU.3/CNW33 Xem giá
BC2-8015/HB1 NNUB.5/W33WI Xem giá
BC2B 322191 NN/C4W33 Xem giá
314420 NNU.3/c4w33wi Xem giá
bc2b 326379/ha4 NN.1/C2W33 Xem giá
BC2-8022/HA1 NN/W33 Xem giá
NNU 41/W33 NNU K30/W33 Xem giá
bc2b 326372/ha1 NN.1/C4W33 Xem giá


Ưu điểm của vòng bi đũa, vòng bi con lăn 2 dãy đó là khả năng chịu tải hướng kính rất tốt. Vị trí sử dụng của vòng bi con lăn thường được dùng cho các trục cán, trục ép, trục bánh xe thép.
Trên đây là bảng tra vòng bi đũa vòng bi con lăn NNU, NNUB hãng SKF được trang web đại lý vòng bi có địa chỉ tại dai ly vong bi sưu tầm. Các bạn có thể xem thêm rất nhiều các bài viết khác để tìm kiếm và lựa chọn loại vòng bi phù hợp cho riêng mình.
Danh sách các loại vòng bi SKF 315976 B, SKF BC2B 320119, SKF BC2B 322216, SKF 315583 C, SKF BC2B 320118, SKF BC2B 319878, SKF 314563, SKF BC2B 320075, SKF BC2B 322217, SKF BC2B 320299, SKF BC2B 319961, SKF BC2B 326131/HB1, SKF 316062, SKF BC2B 320041, SKF BC2B 326363/HA4, SKF 315802, SKF 314987 B, SKF 314987 C, SKF BC2B 326880/HB1, SKF 316019
Vòng bi SKF 314391, SKF 314982, SKF BC2B 326137/HB1, SKF 313555 A, SKF 313555 C, SKF 313555 B, SKF BC2B 316521, SKF 316077 A, SKF BC2B 322969/HB1, SKF 316739 A, SKF BC2-8004/HA1, SKF 316189, SKF 316848 A, SKF BC2B 326196/HA1, SKF 316639 AG, SKF 314990 A, SKF 319254, SKF 314419, SKF BC2B 320996, SKF 312844
Vòng bi SKF BC2B 326064/HA1, SKF BC2B 316536, SKF 315040 A, SKF BC2B 320117/HA4, SKF 316115, SKF 313191, SKF BC2B 326061/HA1, SKF BC2B 319584/HA1, SKF BC2-8005/HB1, SKF BC2-8012/HB1, SKF BC2B 319943, SKF BC2B 326894/HB1, SKF 313477 B, SKF BC2-8074/HA5, SKF BC2-8015/HB1, SKF BC2B 322191, SKF 314420, SKF BC2B 326379/HA4, SKF BC2-8022/HA1, SKF NNU 41/1000 K30M/W33, SKF BC2B 326372/HA1.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi đũa 2 dãy, vòng bi con lăn 2 dãy NNU, NNUB Rating: 5 Reviewed By: Unknown