­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Thursday, October 6, 2016

Vòng bi kim HKxx, BKxx, HNxx

Vòng bi kim có ca ngoài mà chúng ta thường gặp với các ký hiệu HKxx, BKxx, HNxx của hãng SKF là một trong các loại vòng bi chịu tải hướng kính rất tốt. Trong bài viết này trang web đại lý vòng bi tiếp tục giới thiệu về loại vòng bi kim có ca ngoài này. Trước hết chúng ta cùng tham khảo bảng tra vòng bi kim với ca ngoài, trong đó bao gồm các thông số kích thước vòng bi, đường kính trong vòng bi, đường kính ngoài vòng bi, chiều rộng vòng bi và bảng tham khảo giá vòng bi kim. Phần tiếp theo mời các bạn cùng tìm hiểu về các ưu điểm và ứng dụng của vòng bi kim có ca ngoài.
HK 2020.2RS, SKF BK 2016, SKF BK 2020, SKF HK 2218 RS, SKF HK 2216, SKF HK 2220
Vòng bi kim có ca ngoài
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Speed ratings Designation Details
dynamic static Refere speed Limit speed Thiết kế / ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
Fw D C C C0 Pu
mm kN kN r/min
SKF HK 0509, SKF BK 0509, SKF HK 0609, SKF HK 0606, SKF HK 0608, SKF BK 0609, SKF HK 0709, SKF BK 0709 BK 0306 TN Xem chi tiết
HK 0306 TN Xem chi tiết
HK 0408 Xem chi tiết
BK 0408 Xem chi tiết
HK 0509 Xem chi tiết
BK 0509 Xem chi tiết
HK 0609 Xem chi tiết
HK 0606 Xem chi tiết
HK 0608 Xem chi tiết
BK 0609 Xem chi tiết
HK 0709 Xem chi tiết
BK 0709 Xem chi tiết
HK 0812.2RS Xem chi tiết
HK 0812 RS Xem chi tiết
HK 0808 Xem chi tiết
HN 0808 Xem chi tiết
HK 0810 Xem chi tiết
BK 0810 Xem chi tiết
HK 0810.2RS Xem chi tiết
BK 0808 Xem chi tiết
SKF BK 0910, SKF HK 1012.2RS, SKF HK 1015, SKF BK 1012 RS, SKF BK 1015, SKF HK 1012 RS, SKF BK 1012 HK 0810 RS Xem chi tiết
BK 0912 Xem chi tiết
HK 0908 Xem chi tiết
HK 0910 Xem chi tiết
HK 0912 Xem chi tiết
BK 0910 Xem chi tiết
HK 1012.2RS Xem chi tiết
HK 1015 Xem chi tiết
BK 1012 RS Xem chi tiết
BK 1015 Xem chi tiết
HK 1012 RS Xem chi tiết
BK 1012 Xem chi tiết
BK 1010 Xem chi tiết
HK 1012 Xem chi tiết
HK 1010 Xem chi tiết
HN 1010 Xem chi tiết
HK 1014.2RS Xem chi tiết
HK 1216.2RS Xem chi tiết
HK 1214.2RS Xem chi tiết
HK 1210 Xem chi tiết
SKF BK 1312, SKF HK 1312, SKF HK 1412, SKF HK 1414 RS, SKF HK 1416.2RS, SKF BK 1412 HK 1212 Xem chi tiết
BK 1210 Xem chi tiết
HN 1210 Xem chi tiết
BK 1212 Xem chi tiết
HN 1212 Xem chi tiết
HK 1214 RS Xem chi tiết
BK 1312 Xem chi tiết
HK 1312 Xem chi tiết
HK 1412 Xem chi tiết
HK 1414 RS Xem chi tiết
HK 1416.2RS Xem chi tiết
BK 1412 Xem chi tiết
HN 1412 Xem chi tiết
BK 1414 RS Xem chi tiết
BK 1514 RS Xem chi tiết
HN 1516 Xem chi tiết
HK 1514 RS Xem chi tiết
HK 1522 Xem chi tiết
HK 1520.2RS Xem chi tiết
BK 1516 Xem chi tiết
SKF HK 1612, SKF HK 1616, SKF HK 1616.2RS, SKF HK 1620.2RS, SKF BK 1612, SKF HN 1612 HK 1516 Xem chi tiết
HK 1512 Xem chi tiết
HK 1518 RS Xem chi tiết
HK 1516.2RS Xem chi tiết
BK 1512 Xem chi tiết
HK 1622 Xem chi tiết
HK 1612 Xem chi tiết
HK 1616 Xem chi tiết
HK 1616.2RS Xem chi tiết
HK 1620.2RS Xem chi tiết
BK 1612 Xem chi tiết
HN 1612 Xem chi tiết
HK 1614 RS Xem chi tiết
BK 1616 Xem chi tiết
BK 1622 Xem chi tiết
BK 1614 RS Xem chi tiết
HK 1712 Xem chi tiết
HK 1816.2RS Xem chi tiết
HK 1814 RS Xem chi tiết
BK 1812 Xem chi tiết
SKF HK 2020, SKF HN 2016, SKF HK 2018 RS, SKF BK 2018 RS, SKF HK 2016, SKF HK 2012 HN 1816 Xem chi tiết
BK 1816 Xem chi tiết
HK 1812 Xem chi tiết
HK 1816 Xem chi tiết
HN 2020 Xem chi tiết
HK 2016.2RS Xem chi tiết
HK 2020 Xem chi tiết
HN 2016 Xem chi tiết
HK 2018 RS Xem chi tiết
BK 2018 RS Xem chi tiết
HK 2016 Xem chi tiết
HK 2012 Xem chi tiết
HK 2010 Xem chi tiết
HK 2030 Xem chi tiết
HK 2020.2RS Xem chi tiết
BK 2016 Xem chi tiết
BK 2020 Xem chi tiết
HK 2218 RS Xem chi tiết
HK 2216 Xem chi tiết
HK 2220 Xem chi tiết
SKF BK 2212, SKF BK 2216, SKF HK 2220.2RS, SKF HK 2516.2RS, SKF HK 2530.2RS, SKF HK 2526, SKF BK 2538 HK 2216.2RS Xem chi tiết
HK 2210 Xem chi tiết
HK 2212 Xem chi tiết
HK 2214 RS Xem chi tiết
BK 2212 Xem chi tiết
BK 2216 Xem chi tiết
HK 2220.2RS Xem chi tiết
HK 2516.2RS Xem chi tiết
HK 2530.2RS Xem chi tiết
HK 2526 Xem chi tiết
BK 2538 Xem chi tiết
HK 2524.2RS Xem chi tiết
HK 2538 Xem chi tiết
BK 2518 RS Xem chi tiết
HK 2518 RS Xem chi tiết
BK 2516 Xem chi tiết
HK 2520 Xem chi tiết
HK 2512 Xem chi tiết
HK 2520.2RS Xem chi tiết
BK 2526 Xem chi tiết
SKF HK 2820.2RS, SKF HK 2818 RS, SKF HK 2820, SKF BK 3016, SKF BK 3012, SKF HK 3020.2RS, SKF HK 3018 RS HK 2516 Xem chi tiết
HN 2520 Xem chi tiết
BK 2520 Xem chi tiết
HN 2820 Xem chi tiết
HK 2816 Xem chi tiết
HK 2820.2RS Xem chi tiết
HK 2818 RS Xem chi tiết
HK 2820 Xem chi tiết
BK 3016 Xem chi tiết
BK 3012 Xem chi tiết
HK 3020.2RS Xem chi tiết
HK 3018 RS Xem chi tiết
BK 3038 Xem chi tiết
BK 3026 Xem chi tiết
BK 3020 Xem chi tiết
HK 3012 Xem chi tiết
HK 3016 Xem chi tiết
HK 3016.2RS Xem chi tiết
HK 3024.2RS Xem chi tiết
HK 3038 Xem chi tiết
SKF HK 3520, SKF HK 3516.2RS, SKF HK 3512, SKF HK 3516, SKF HK 3518 RS, SKF BK 3520, SKF HN 3520, SKF HK 3520.2RS HK 3026 Xem chi tiết
HK 3020 Xem chi tiết
HK 3022 Xem chi tiết
HK 3224 Xem chi tiết
HK 3220 Xem chi tiết
HK 3520 Xem chi tiết
HK 3516.2RS Xem chi tiết
HK 3512 Xem chi tiết
HK 3516 Xem chi tiết
HK 3518 RS Xem chi tiết
BK 3520 Xem chi tiết
HN 3520 Xem chi tiết
HK 3520.2RS Xem chi tiết
BK 4020 Xem chi tiết
HK 4012 Xem chi tiết
HK 4020.2RS Xem chi tiết
HK 4016 Xem chi tiết
HK 4020 Xem chi tiết
HK 4016.2RS Xem chi tiết
HK 4018 RS Xem chi tiết
SKF HN 4520, SKF HN 4525, SKF BK 4520, SKF HK 4518 RS, SKF HK 5025, SKF HK 5020, SKF HK 5024.2RS HN 4020 Xem chi tiết
HK 4520.2RS Xem chi tiết
HK 4516 Xem chi tiết
HK 4520 Xem chi tiết
HK 4512 Xem chi tiết
HN 4520 Xem chi tiết
HN 4525 Xem chi tiết
BK 4520 Xem chi tiết
HK 4518 RS Xem chi tiết
HK 5025 Xem chi tiết
HK 5020 Xem chi tiết
HK 5024.2RS Xem chi tiết
HK 5022 RS Xem chi tiết
HN 5020 Xem chi tiết
HN 5025 Xem chi tiết
HK 5520 Xem chi tiết
HK 5528 Xem chi tiết
HK 6032 Xem chi tiết
HK 6012 Xem chi tiết
HK 6020 Xem chi tiết
Trên đây là bảng tra vòng bi kim và các thông số của vòng bi kim với ca ngoài của SKF được sưu tầm bởi trang web đại lý vòng bi. Giá của vòng bi kim có ca ngoài thường nhỉnh hơn một chút, các bạn có thể nhấn vào mục chi tiết để tham khảo giá vòng bi kim theo các mã hiệu vòng bi cụ thể.
Ưu điểm của vòng bi kim với ca trong gồm cả vòng cách là loại vòng bi chịu lực hướng kính rất tốt. Cũng giống như vòng bi kim có vòng cách, loại bi này cũng chỉ giới hạn đường kính tới 60mm. Vòng bi kim có vòng cách được lắp cho các loại thiết bị như trục chữ thập cardan, trục xoay của các loại xe di chuyển v.v.
Để tra cứu vòng bi các loại, các bạn có thể xem thêm các bài viết khác của trang web dai ly vong bi.
Danh mục vòng bi SKF BK 0306 TN, SKF HK 0306 TN, SKF HK 0408, SKF BK 0408, SKF HK 0509, SKF BK 0509, SKF HK 0609, SKF HK 0606, SKF HK 0608, SKF BK 0609, SKF HK 0709, SKF BK 0709, SKF HK 0812.2RS, SKF HK 0812 RS, SKF HK 0808, SKF HN 0808, SKF HK 0810, SKF BK 0810, SKF HK 0810.2RS, SKF BK 0808
Vòng bi SKF HK 0810 RS, SKF BK 0912, SKF HK 0908, SKF HK 0910, SKF HK 0912, SKF BK 0910, SKF HK 1012.2RS, SKF HK 1015, SKF BK 1012 RS, SKF BK 1015, SKF HK 1012 RS, SKF BK 1012, SKF BK 1010, SKF HK 1012, SKF HK 1010, SKF HN 1010, SKF HK 1014.2RS, SKF HK 1216.2RS, SKF HK 1214.2RS, SKF HK 1210
Vòng bi SKF HK 1212, SKF BK 1210, SKF HN 1210, SKF BK 1212, SKF HN 1212, SKF HK 1214 RS, SKF BK 1312, SKF HK 1312, SKF HK 1412, SKF HK 1414 RS, SKF HK 1416.2RS, SKF BK 1412, SKF HN 1412, SKF BK 1414 RS, SKF BK 1514 RS, SKF HN 1516, SKF HK 1514 RS, SKF HK 1522, SKF HK 1520.2RS, SKF BK 1516
Vòng bi SKF HK 1516, SKF HK 1512, SKF HK 1518 RS, SKF HK 1516.2RS, SKF BK 1512, SKF HK 1622, SKF HK 1612, SKF HK 1616, SKF HK 1616.2RS, SKF HK 1620.2RS, SKF BK 1612, SKF HN 1612, SKF HK 1614 RS, SKF BK 1616, SKF BK 1622, SKF BK 1614 RS, SKF HK 1712, SKF HK 1816.2RS, SKF HK 1814 RS, SKF BK 1812
Vòng bi SKF HN 1816, SKF BK 1816, SKF HK 1812, SKF HK 1816, SKF HN 2020, SKF HK 2016.2RS, SKF HK 2020, SKF HN 2016, SKF HK 2018 RS, SKF BK 2018 RS, SKF HK 2016, SKF HK 2012, SKF HK 2010, SKF HK 2030, SKF HK 2020.2RS, SKF BK 2016, SKF BK 2020, SKF HK 2218 RS, SKF HK 2216, SKF HK 2220
Vòng bi SKF HK 2216.2RS, SKF HK 2210, SKF HK 2212, SKF HK 2214 RS, SKF BK 2212, SKF BK 2216, SKF HK 2220.2RS, SKF HK 2516.2RS, SKF HK 2530.2RS, SKF HK 2526, SKF BK 2538, SKF HK 2524.2RS, SKF HK 2538, SKF BK 2518 RS, SKF HK 2518 RS, SKF BK 2516, SKF HK 2520, SKF HK 2512, SKF HK 2520.2RS, SKF BK 2526
Vòng bi SKF HK 2516, SKF HN 2520, SKF BK 2520, SKF HN 2820, SKF HK 2816, SKF HK 2820.2RS, SKF HK 2818 RS, SKF HK 2820, SKF BK 3016, SKF BK 3012, SKF HK 3020.2RS, SKF HK 3018 RS, SKF BK 3038, SKF BK 3026, SKF BK 3020, SKF HK 3012, SKF HK 3016, SKF HK 3016.2RS, SKF HK 3024.2RS, SKF HK 3038
Vòng bi SKF HK 3026, SKF HK 3020, SKF HK 3022, SKF HK 3224, SKF HK 3220, SKF HK 3520, SKF HK 3516.2RS, SKF HK 3512, SKF HK 3516, SKF HK 3518 RS, SKF BK 3520, SKF HN 3520, SKF HK 3520.2RS, SKF BK 4020, SKF HK 4012, SKF HK 4020.2RS, SKF HK 4016, SKF HK 4020, SKF HK 4016.2RS, SKF HK 4018 RS
Vòng bi SKF HN 4020, SKF HK 4520.2RS, SKF HK 4516, SKF HK 4520, SKF HK 4512, SKF HN 4520, SKF HN 4525, SKF BK 4520, SKF HK 4518 RS, SKF HK 5025, SKF HK 5020, SKF HK 5024.2RS, SKF HK 5022 RS, SKF HN 5020, SKF HN 5025, SKF HK 5520, SKF HK 5528, SKF HK 6032, SKF HK 6012, SKF HK 6020.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi kim HKxx, BKxx, HNxx Rating: 5 Reviewed By: Unknown