­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Friday, October 7, 2016

Vòng bi đũa, vòng bi con lăn NU, NJ 2xx, 23x2

Bài viết giới thiệu vòng bi đũa. Vòng bi đũa còn được gọi là vòng bi đũa trụ NU, NJ, vòng bi con lăn hay bạc đạn con lăn. Chúng có tên gọi như vậy bới các viên bi của chúng có hình dạng đũa trụ, chúng lăn tròn quá trình làm việc giống như hoạt động của các con lăn. Trang web dai ly vong bi chuyên bán các loại vòng bi chính hãng, vòng bi SKF, vòng bi FAG, vòng bi TIMKEN, vòng bi Kyoto, vòng bi NSK. Trong bài viết này trang web đại lý vòng bi xin được tiếp tục giới thiệu về các tính năng, ưu điểm của loại vòng bi đũa, vòng bi con lăn, kèm theo là bảng tra vòng bi đũa của SKF, trong đó bao gồm các thông số kích thước vòng bi, đường kính trong vòng bi, đường kính ngoài vòng bi, chiều rộng vòng bi và bảng tham khảo giá vòng bi đũa, gia vòng bi con lăn.
SKF NU 309 ECM, SKF NJ 2209 ECNJ, SKF NJ 2009 ECP, SKF NUP 2309 ECP, SKF NUP 209 ECML
Vòng bi đũa, vòng bi con lăn cỡ trung bình
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Speed ratings Designation Details
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF NJ 2308 ECML, SKF NU 309 ECJ, SKF NU 309 ECP NJ 409 MAS Xem chi tiết
NJ 409 Xem chi tiết
NU 2309 ECML Xem chi tiết
NUP 209 ECPH Xem chi tiết
NJ 2209 ECPH Xem chi tiết
NUP 309 ECP Xem chi tiết
NUP 309 ECJ Xem chi tiết
NU 209 ECM Xem chi tiết
NU 209 ECP Xem chi tiết
NU 209 ECJ Xem chi tiết
NJ 209 ECPH Xem chi tiết
NJ 209 ECP Xem chi tiết
NJ 209 ECM Xem chi tiết
NJ 209 ECJ Xem chi tiết
NJ 2209 ECP Xem chi tiết
NJ 2209 ECJ Xem chi tiết
NU 1009 ECP Xem chi tiết
NU 409 Xem chi tiết
NUP 2209 ECP Xem chi tiết
NU 2209 ECP Xem chi tiết
SKF NU 209 ECM, SKF NU 209 ECP, SKF NU 209 ECJ, SKF NJ 209 ECPH NU 2209 ECJ Xem chi tiết
NU 309 ECPH Xem chi tiết
NU 309 ECNP Xem chi tiết
NU 309 ECML Xem chi tiết
NJ 309 ECML Xem chi tiết
NJ 309 ECPH Xem chi tiết
NJ 209 ECML Xem chi tiết
NUP 309 ECNP Xem chi tiết
NJ 2309 ECML Xem chi tiết
NU 2209 ECPH Xem chi tiết
NUP 309 ECML Xem chi tiết
NUP 2309 ECML Xem chi tiết
NU 2309 ECP Xem chi tiết
NUP 209 ECM Xem chi tiết
NUP 209 ECJ Xem chi tiết
NUP 209 ECP Xem chi tiết
NU 209 ECPH Xem chi tiết
NU 209 ECML Xem chi tiết
N 309 ECP Xem chi tiết
NJ 2309 ECP Xem chi tiết
SKF NUP 309 ECNP, SKF NJ 2309 ECML, SKF NU 2209 ECPH, SKF NUP 309 ECML NJ 309 ECP Xem chi tiết
NU 1009 ECPH Xem chi tiết
NJ 309 ECM Xem chi tiết
NJ 309 ECJ Xem chi tiết
N 209 ECP Xem chi tiết
N 209 ECM Xem chi tiết
NJ 1009 ECP Xem chi tiết
NJ 2210 ECPH Xem chi tiết
NU 2310 ECPH Xem chi tiết
NU 210 ECJ Xem chi tiết
NU 2310 ECML Xem chi tiết
NU 210 ECM Xem chi tiết
NU 210 ECP Xem chi tiết
NU 210 ECKP Xem chi tiết
NJ 2210 ECML Xem chi tiết
NU 210 ECML Xem chi tiết
NJ 410 Xem chi tiết
NUP 2310 ECP Xem chi tiết
NUP 2210 ECNP Xem chi tiết
NUP 210 ECML Xem chi tiết
SKF NU 2310 ECPH, SKF NU 210 ECJ, SKF NU 2310 ECML, SKF NU 210 ECM NJ 2310 ECP Xem chi tiết
NUP 2210 ECML Xem chi tiết
NUP 2310 ECML Xem chi tiết
NU 410 Xem chi tiết
NUP 210 ECJ Xem chi tiết
NUP 210 ECP Xem chi tiết
NUB 210 ECP Xem chi tiết
NJ 210 ECML Xem chi tiết
NU 210 ECPH Xem chi tiết
NJ 210 ECPH Xem chi tiết
NJ 310 ECPH Xem chi tiết
NJ 310 ECML Xem chi tiết
NJ 2310 ECPH Xem chi tiết
NU 2210 ECJ Xem chi tiết
NU 2210 ECM Xem chi tiết
NU 2210 ECP Xem chi tiết
NU 310 ECPH Xem chi tiết
NJ 2310 ECML Xem chi tiết
NJ 2210 ECP Xem chi tiết
NJ 2210 ECJ Xem chi tiết
SKF NU 210 ECPH, SKF NJ 210 ECPH, SKF NJ 310 ECPH, SKF NJ 310 ECML, SKF NJ 2310 ECPH NU 310 ECML Xem chi tiết
NUP 310 ECML Xem chi tiết
NU 2310 ECP Xem chi tiết
NUP 2210 ECJ Xem chi tiết
NUP 2210 ECP Xem chi tiết
NU 1010 ECP Xem chi tiết
NU 2210 ECPH Xem chi tiết
NU 310 ECP Xem chi tiết
NU 310 ECM Xem chi tiết
NU 310 ECJ Xem chi tiết
N 310 ECP Xem chi tiết
NJ 310 ECM Xem chi tiết
NUP 310 ECJ Xem chi tiết
NJ 310 ECJ Xem chi tiết
NJ 210 ECP Xem chi tiết
NUP 310 ECP Xem chi tiết
NJ 210 ECM Xem chi tiết
NUP 310 ECM Xem chi tiết
NJ 210 ECJ Xem chi tiết
N 210 ECP Xem chi tiết
SKF NU 310 ECJ, SKF N 310 ECP, SKF NJ 310 ECM, SKF NUP 310 ECJ NJ 310 ECP Xem chi tiết
NU 1010 ML Xem chi tiết
NU 2210 ECML Xem chi tiết
NJ 211 ECML Xem chi tiết
NU 2211 ECPH Xem chi tiết
NJ 1011 ECP Xem chi tiết
NJ 211 ECPH Xem chi tiết
NU 2211 ECML Xem chi tiết
NUP 2211 ECML Xem chi tiết
NUP 211 ECML Xem chi tiết
NUP 2211 ECPH Xem chi tiết
NJ 411 Xem chi tiết
NUP 2311 ECML Xem chi tiết
NUP 311 ECML Xem chi tiết
NUP 2211 ECP Xem chi tiết
NUP 2211 ECJ Xem chi tiết
NU 411 Xem chi tiết
NJ 311 ECP Xem chi tiết
NJ 2211 ECPH Xem chi tiết
NJ 311 ECM Xem chi tiết
 SKF NUP 2211 ECML, SKF NUP 211 ECML, SKF NUP 2211 ECPH, SKF NJ 411, SKF NUP 2311 ECML NJ 311 ECJ Xem chi tiết
NJ 2211 ECML Xem chi tiết
NJ 311 ECML Xem chi tiết
NUP 311 ECP Xem chi tiết
NUP 311 ECJ Xem chi tiết
NUP 311 ECM Xem chi tiết
NU 2311 ECPH Xem chi tiết
NUP 2311 ECP Xem chi tiết
NU 311 ECNJ Xem chi tiết
NJ 2311 ECPH Xem chi tiết
NJ 2311 ECP Xem chi tiết
NU 211 ECJ Xem chi tiết
NU 211 ECP Xem chi tiết
NU 211 ECM Xem chi tiết
NU 2311 ECML Xem chi tiết
NU 311 ECJ Xem chi tiết
NU 311 ECM Xem chi tiết
NU 311 ECP Xem chi tiết
NU 311 ECML Xem chi tiết
NU 2211 ECP Xem chi tiết
SKF NU 311 ECNJ, SKF NJ 2311 ECPH, SKF NJ 2311 ECP, SKF NU 211 ECJ, SKF NU 211 ECP NU 2211 ECJ Xem chi tiết
NJ 211 ECJ Xem chi tiết
NJ 211 ECM Xem chi tiết
NUP 211 ECP Xem chi tiết
NU 211 ECML Xem chi tiết
N 211 ECP Xem chi tiết
NUP 211 ECM Xem chi tiết
NUP 211 ECJ Xem chi tiết
NU 2311 ECP Xem chi tiết
NU 211 ECPH Xem chi tiết
NJ 211 ECP Xem chi tiết
NJ 2211 ECP Xem chi tiết
NJ 2211 ECM Xem chi tiết
NJ 2211 ECJ Xem chi tiết
NU 1011 ECP Xem chi tiết
N 311 ECMB Xem chi tiết
N 311 ECP Xem chi tiết
N 311 ECM Xem chi tiết
NJ 2311 ECML Xem chi tiết
CRM 18 A Xem chi tiết
SKF NUP 211 ECJ, SKF NU 2311 ECP, SKF NU 211 ECPH, SKF NJ 211 ECP, SKF NJ 2211 ECP, SKF NJ 2211 ECM NU 2212 ECPH Xem chi tiết
NJ 2212 ECPH Xem chi tiết
NJ 212 ECML Xem chi tiết
NU 2212 ECML Xem chi tiết
NU 212 ECML Xem chi tiết
NJ 412 Xem chi tiết
NU 212 ECM Xem chi tiết
NU 212 ECP Xem chi tiết
NU 212 ECJ Xem chi tiết
NUP 312 ECM Xem chi tiết
NUP 312 ECP Xem chi tiết
NUP 312 ECJ Xem chi tiết
NJ 312 ECPH Xem chi tiết
NU 1012 ECP Xem chi tiết
NUP 2212 ECML Xem chi tiết
NUP 2312 ECP Xem chi tiết
NU 2312 ECP Xem chi tiết
NU 2312 ECM Xem chi tiết
NU 412 Xem chi tiết
NJ 212 ECM Xem chi tiết
SKF NU 212 ECJ, SKF NUP 312 ECM, SKF NUP 312 ECP, SKF NUP 312 ECJ, SKF NJ 312 ECPH NJ 212 ECJ Xem chi tiết
NJ 212 ECP Xem chi tiết
NJ 2212 ECML Xem chi tiết
NUP 212 ECML Xem chi tiết
NU 2212 ECP Xem chi tiết
NU 2212 ECM Xem chi tiết
NU 2212 ECJ Xem chi tiết
N 212 ECM Xem chi tiết
N 212 ECP Xem chi tiết
NU 1012 ML Xem chi tiết
NU 2312 ECML Xem chi tiết
NUP 212 ECM Xem chi tiết
NUP 212 ECJ Xem chi tiết
NUP 212 ECP Xem chi tiết
NUP 2312 ECML Xem chi tiết
NJ 2312 ECPH Xem chi tiết
NUP 312 ECML Xem chi tiết
NJ 2312 ECN1ML Xem chi tiết
NJ 2312 ECML Xem chi tiết
NU 2312 ECPH Xem chi tiết
SKF N 212 ECP, SKF NU 1012 ML, SKF NU 2312 ECML, SKF NUP 212 ECM, SKF NUP 212 ECJ NJ 312 ECML Xem chi tiết
NUP 2212 ECJ Xem chi tiết
NUP 2212 ECM Xem chi tiết
NUP 2212 ECP Xem chi tiết
NU 312 ECM Xem chi tiết
NU 312 ECP Xem chi tiết
NJ 2212 ECM Xem chi tiết
NJ 2212 ECP Xem chi tiết
NU 312 ECJ Xem chi tiết
NJ 2212 ECJ Xem chi tiết
N 312 ECJ Xem chi tiết
N 312 ECM Xem chi tiết
NU 312 ECML Xem chi tiết
N 312 ECP Xem chi tiết
NU 312 ECPH Xem chi tiết
NJ 312 ECM Xem chi tiết
NJ 312 ECJ Xem chi tiết
NJ 2312 ECP Xem chi tiết
NJ 2312 ECM Xem chi tiết
NJ 312 ECP Xem chi tiết
SKF NJ 2212 ECP, SKF NU 312 ECJ, SKF NJ 2212 ECJ, SKF N 312 ECJ, SKF N 312 ECM, SKF NU 312 ECML CRM 20 A Xem chi tiết
NJ 313 ECML Xem chi tiết
NUP 313 ECML Xem chi tiết
NJ 313 ECPH Xem chi tiết
NJ 2213 ECJ Xem chi tiết
NJ 2213 ECP Xem chi tiết
NJ 413 Xem chi tiết
NJ 213 ECP Xem chi tiết
NJ 213 ECM Xem chi tiết
NJ 213 ECJ Xem chi tiết
NJ 213 ECML Xem chi tiết
NU 313 ECM Xem chi tiết
NU 313 ECJ Xem chi tiết
NU 313 ECP Xem chi tiết
NUP 2313 ECML Xem chi tiết
NU 313 ECML Xem chi tiết
NUP 2313 ECP Xem chi tiết
NJ 313 ECM Xem chi tiết
NU 313 ECPH Xem chi tiết
NJ 313 ECP Xem chi tiết
Vòng bi đũa, vòng bi con lăn có ưu điểm chịu tải hướng kính rất tốt, nên đôi khi chúng còn được gọi là vòng bi đũa đỡ, chúng được sản xuất chủ yếu cho ứng dụng chịu tải hướng kính, khi lắp ghép có thành phần lực dọc trục, thì bạn cần chú ý lắp kết hợp với một số loại vòng bi khác như vòng bi đỡ chặn, vòng bi cầu hoặc vòng bi côn.
Danh mục vòng bi SKF NJ 409 MAS, SKF NJ 409, SKF NU 2309 ECML, SKF NUP 209 ECPH, SKF NJ 2209 ECPH, SKF NUP 309 ECP, SKF NUP 309 ECJ, SKF NU 209 ECM, SKF NU 209 ECP, SKF NU 209 ECJ, SKF NJ 209 ECPH, SKF NJ 209 ECP, SKF NJ 209 ECM, SKF NJ 209 ECJ, SKF NJ 2209 ECP, SKF NJ 2209 ECJ, SKF NU 1009 ECP, SKF NU 409, SKF NUP 2209 ECP, SKF NU 2209 ECP
Vòng bi SKF NU 2209 ECJ, SKF NU 309 ECPH, SKF NU 309 ECNP, SKF NU 309 ECML, SKF NJ 309 ECML, SKF NJ 309 ECPH, SKF NJ 209 ECML, SKF NUP 309 ECNP, SKF NJ 2309 ECML, SKF NU 2209 ECPH, SKF NUP 309 ECML, SKF NUP 2309 ECML, SKF NU 2309 ECP, SKF NUP 209 ECM, SKF NUP 209 ECJ, SKF NUP 209 ECP, SKF NU 209 ECPH, SKF NU 209 ECML, SKF N 309 ECP, SKF NJ 2309 ECP
Vòng bi SKF NJ 309 ECP, SKF NU 1009 ECPH, SKF NJ 309 ECM, SKF NJ 309 ECJ, SKF N 209 ECP, SKF N 209 ECM, SKF NJ 1009 ECP, SKF NJ 2210 ECPH, SKF NU 2310 ECPH, SKF NU 210 ECJ, SKF NU 2310 ECML, SKF NU 210 ECM, SKF NU 210 ECP, SKF NU 210 ECKP, SKF NJ 2210 ECML, SKF NU 210 ECML, SKF NJ 410, SKF NUP 2310 ECP, SKF NUP 2210 ECNP, SKF NUP 210 ECML
Vòng bi SKF NJ 2310 ECP, SKF NUP 2210 ECML, SKF NUP 2310 ECML, SKF NU 410, SKF NUP 210 ECJ, SKF NUP 210 ECP, SKF NUB 210 ECP, SKF NJ 210 ECML, SKF NU 210 ECPH, SKF NJ 210 ECPH, SKF NJ 310 ECPH, SKF NJ 310 ECML, SKF NJ 2310 ECPH, SKF NU 2210 ECJ, SKF NU 2210 ECM, SKF NU 2210 ECP, SKF NU 310 ECPH, SKF NJ 2310 ECML, SKF NJ 2210 ECP, SKF NJ 2210 ECJ
Vòng bi SKF NU 310 ECML, SKF NUP 310 ECML, SKF NU 2310 ECP, SKF NUP 2210 ECJ, SKF NUP 2210 ECP, SKF NU 1010 ECP, SKF NU 2210 ECPH, SKF NU 310 ECP, SKF NU 310 ECM, SKF NU 310 ECJ, SKF N 310 ECP, SKF NJ 310 ECM, SKF NUP 310 ECJ, SKF NJ 310 ECJ, SKF NJ 210 ECP, SKF NUP 310 ECP, SKF NJ 210 ECM, SKF NUP 310 ECM, SKF NJ 210 ECJ, SKF N 210 ECP
Vòng bi SKF NJ 310 ECP, SKF NU 1010 ML, SKF NU 2210 ECML, SKF NJ 211 ECML, SKF NU 2211 ECPH, SKF NJ 1011 ECP, SKF NJ 211 ECPH, SKF NU 2211 ECML, SKF NUP 2211 ECML, SKF NUP 211 ECML, SKF NUP 2211 ECPH, SKF NJ 411, SKF NUP 2311 ECML, SKF NUP 311 ECML, SKF NUP 2211 ECP, SKF NUP 2211 ECJ, SKF NU 411, SKF NJ 311 ECP, SKF NJ 2211 ECPH, SKF NJ 311 ECM
Vòng bi SKF NJ 311 ECJ, SKF NJ 2211 ECML, SKF NJ 311 ECML, SKF NUP 311 ECP, SKF NUP 311 ECJ, SKF NUP 311 ECM, SKF NU 2311 ECPH, SKF NUP 2311 ECP, SKF NU 311 ECNJ, SKF NJ 2311 ECPH, SKF NJ 2311 ECP, SKF NU 211 ECJ, SKF NU 211 ECP, SKF NU 211 ECM, SKF NU 2311 ECML, SKF NU 311 ECJ, SKF NU 311 ECM, SKF NU 311 ECP, SKF NU 311 ECML, SKF NU 2211 ECP
Vòng bi SKF NU 2211 ECJ, SKF NJ 211 ECJ, SKF NJ 211 ECM, SKF NUP 211 ECP, SKF NU 211 ECML, SKF N 211 ECP, SKF NUP 211 ECM, SKF NUP 211 ECJ, SKF NU 2311 ECP, SKF NU 211 ECPH, SKF NJ 211 ECP, SKF NJ 2211 ECP, SKF NJ 2211 ECM, SKF NJ 2211 ECJ, SKF NU 1011 ECP, SKF N 311 ECMB, SKF N 311 ECP, SKF N 311 ECM, SKF NJ 2311 ECML, SKF CRM 18 A
Vòng bi SKF NU 2212 ECPH, SKF NJ 2212 ECPH, SKF NJ 212 ECML, SKF NU 2212 ECML, SKF NU 212 ECML, SKF NJ 412, SKF NU 212 ECM, SKF NU 212 ECP, SKF NU 212 ECJ, SKF NUP 312 ECM, SKF NUP 312 ECP, SKF NUP 312 ECJ, SKF NJ 312 ECPH, SKF NU 1012 ECP, SKF NUP 2212 ECML, SKF NUP 2312 ECP, SKF NU 2312 ECP, SKF NU 2312 ECM, SKF NU 412, SKF NJ 212 ECM
Vòng bi SKF NJ 212 ECJ, SKF NJ 212 ECP, SKF NJ 2212 ECML, SKF NUP 212 ECML, SKF NU 2212 ECP, SKF NU 2212 ECM, SKF NU 2212 ECJ, SKF N 212 ECM, SKF N 212 ECP, SKF NU 1012 ML, SKF NU 2312 ECML, SKF NUP 212 ECM, SKF NUP 212 ECJ, SKF NUP 212 ECP, SKF NUP 2312 ECML, SKF NJ 2312 ECPH, SKF NUP 312 ECML, SKF NJ 2312 ECN1ML, SKF NJ 2312 ECML, SKF NU 2312 ECPH
Vòng bi SKF NJ 312 ECML, SKF NUP 2212 ECJ, SKF NUP 2212 ECM, SKF NUP 2212 ECP, SKF NU 312 ECM, SKF NU 312 ECP, SKF NJ 2212 ECM, SKF NJ 2212 ECP, SKF NU 312 ECJ, SKF NJ 2212 ECJ, SKF N 312 ECJ, SKF N 312 ECM, SKF NU 312 ECML, SKF N 312 ECP, SKF NU 312 ECPH, SKF NJ 312 ECM, SKF NJ 312 ECJ, SKF NJ 2312 ECP, SKF NJ 2312 ECM, SKF NJ 312 ECP.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi đũa, vòng bi con lăn NU, NJ 2xx, 23x2 Rating: 5 Reviewed By: Unknown