­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Wednesday, September 21, 2016

Vòng bi Y, Y bearing

Vòng bi Y, vòng bi chữ Y, bạc đạn Y với viên bi cầu là một sản phẩm còn tương đối mới của hãng SKF. Vòng bi này được sản xuất với mục đích giúp cho người dùng kết hợp giữa khả năng tháo lắp nhanh và mở rộng các tùy chọn lắp ghép. Trong bài viết này trang web vòng bi tốt xin được tiếp tục giới thiệu về các tính năng, ưu điểm của loại vòng bi Y, kèm theo là bảng tra vòng bi chặn bi Y của SKF, trong đó bao gồm các thông số kích thước vòng bi, đường kính trong vòng bi, đường kính ngoài vòng bi, chiều rộng vòng bi và bảng tham khảo giá vòng bi Y.
SKF YAR 207-104-2RF/VE495, SKF E2.YAR 206-104-2F, SKF YAR 206-104-2RFGR/HV, SKF YAR 206-104-2RF/HV, SKF E2.YAR 207-104-2F, SKF YAR 206-104-2F, SKF YAR 207-105-2F, SKF E2.YAR 207-105-2F
Vòng bi Y
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Limit speed Designations Details
dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Shaft h6 tolerance Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C C0 Pu Trục h6
mm kN kN r/min
SKF YAR 204-2F, SKF YAR 204-2RFGR/HV, SKF YAT 204, SKF YAR 204-2RF/VE495, SKF YARAG 204, SKF E2.YAR 204-2F YAR 203/12-2F Xem giá
YAR 203-008-2F Xem giá
YAR 203/15-2F Xem giá
YAR 203-010-2F Xem giá
YAT 203-010 Xem giá
YAR 203-2F Xem giá
YAT 203 Xem giá
YAR 204-012-2RF/VE495 Xem giá
YAT 204-012 Xem giá
E2.YAR 204-012-2F Xem giá
YAR 204-012-2RFGR/HV Xem giá
YAR 204-012-2F Xem giá
YAR 204-012-2RF/HV Xem giá
YAR 204-012-2RF Xem giá
YAR 204-2F Xem giá
YAR 204-2RFGR/HV Xem giá
YAT 204 Xem giá
YAR 204-2RF/VE495 Xem giá
YARAG 204 Xem giá
E2.YAR 204-2F Xem giá
SKF YARAG 205, SKF E2.YAR 205-2F, SKF YAT 205-100, SKF YARAG 205-100, SKF YAR 205-100-2RF/HV, SKF YAR 205-100-2RF YAR 204-2RF Xem giá
YAR 204-2RF/HV Xem giá
YAT 205-014 Xem giá
E2.YAR 205-014-2F Xem giá
YAR 205-015-2RF/VE495 Xem giá
YAR 205-015-2F Xem giá
E2.YAR 205-015-2F Xem giá
YAT 205-015 Xem giá
YAR 205-2RF Xem giá
YAR 205-2F Xem giá
YAR 205-2RFGR/HV Xem giá
YAR 205-2RF/VE495 Xem giá
YAT 205 Xem giá
YAR 205-2RF/HV Xem giá
YARAG 205 Xem giá
E2.YAR 205-2F Xem giá
YAT 205-100 Xem giá
YARAG 205-100 Xem giá
YAR 205-100-2RF/HV Xem giá
YAR 205-100-2RF Xem giá
SKF YAT 206, SKF YAR 206-2RF/VE495, SKF YARAG 206, SKF YAR 206-2F, SKF E2.YAR 206-2F, SKF YAR 206-103-2RFGR/HV, SKF YAR 206-103-2RF/HV, SKF YAT 206-103 YAR 205-100-2RFGR/HV Xem giá
E2.YAR 205-100-2F Xem giá
YAR 205-100-2RF/VE495 Xem giá
YAR 205-100-2F Xem giá
E2.YAR 206-101-2F Xem giá
YAR 206-101-2F Xem giá
YARAG 206-102 Xem giá
E2.YAR 206-102-2F Xem giá
YAR 206-102-2F Xem giá
YAR 206-2RF/HV Xem giá
YAR 206-2RF Xem giá
YAR 206-2RFGR/HV Xem giá
YAT 206 Xem giá
YAR 206-2RF/VE495 Xem giá
YARAG 206 Xem giá
YAR 206-2F Xem giá
E2.YAR 206-2F Xem giá
YAR 206-103-2RFGR/HV Xem giá
YAR 206-103-2RF/HV Xem giá
YAT 206-103 Xem giá
YAR 206-103-2F Xem giá
YARAG 206-103 Xem giá
YAR 206-103-2RF/VE495 Xem giá
E2.YAR 206-103-2F Xem giá
YAT 206-104 Xem giá
YARAG 206-104 Xem giá
YAR 207-104-2F Xem giá
YAR 207-104-2RF Xem giá
YAR 207-104-2RF/HV Xem giá
YAR 206-104-2RF/VE495 Xem giá
YARAG 207-104 Xem giá
YAR 207-104-2RFGR/HV Xem giá
YAR 207-104-2RF/VE495 Xem giá
E2.YAR 206-104-2F Xem giá
YAR 206-104-2RFGR/HV Xem giá
YAR 206-104-2RF/HV Xem giá
E2.YAR 207-104-2F Xem giá
YAR 206-104-2F Xem giá
YAR 207-105-2F Xem giá
E2.YAR 207-105-2F Xem giá
SKF E2.YAR 208-107-2F, SKF YAR 207-107-2RF/VE495, SKF E2.YAR 207-107-2F, SKF YAR 207-107-2F E2.YAR 207-106-2F Xem giá
YARAG 207-106 Xem giá
YAR 207-106-2F Xem giá
YAR 207-106-2RF/VE495 Xem giá
YAR 207-106-2RF/HV Xem giá
YAR 207-106-2RFGR/HV Xem giá
YAR 207-2RF Xem giá
YAR 207-2F Xem giá
E2.YAR 207-2F Xem giá
YAR 207-2RFGR/HV Xem giá
YAT 207 Xem giá
YAR 207-2RF/VE495 Xem giá
YARAG 207 Xem giá
YAR 207-2RF/HV Xem giá
YAR 207-107-2RFGR/HV Xem giá
YARAG 207-107 Xem giá
E2.YAR 208-107-2F Xem giá
YAR 207-107-2RF/VE495 Xem giá
E2.YAR 207-107-2F Xem giá
YAR 207-107-2F Xem giá
SKF YAR 208-2RF, SKF YAR 208-2F, SKF E2.YAR 208-2F, SKF YAR 208-2RFGR/HV YAR 207-107-2RF/HV Xem giá
YAR 208-107-2F Xem giá
YAT 207-107 Xem giá
YAR 209-108-2F Xem giá
YARAG 208-108 Xem giá
YAR 208-108-2F Xem giá
YAT 208-108 Xem giá
YAR 208-108-2RFGR/HV Xem giá
YAR 208-108-2RF/VE495 Xem giá
YAR 208-108-2RF/HV Xem giá
E2.YAR 209-108-2F Xem giá
YAR 208-108-2RF Xem giá
E2.YAR 208-108-2F Xem giá
E2.YAR 208-109-2F Xem giá
YAR 208-109-2F Xem giá
YAR 208-2RF/HV Xem giá
YAR 208-2RF Xem giá
YAR 208-2F Xem giá
E2.YAR 208-2F Xem giá
YAR 208-2RFGR/HV Xem giá
SKF E2.YAR 209-2F, SKF YAT 209, SKF YARAG 209, SKF YAR 209-2RF, SKF YAR 209-2F, SKF YAR 210-115-2RF/HV YAT 208 Xem giá
YAR 208-2RF/VE495 Xem giá
YARAG 208 Xem giá
E2.YAR 209-110-2F Xem giá
YAR 209-110-2F Xem giá
YARAG 209-110 Xem giá
E2.YAR 209-111-2F Xem giá
YARAG 209-111 Xem giá
YAR 209-111-2F Xem giá
YAT 209-111 Xem giá
YAT 209-112 Xem giá
E2.YAR 209-112-2F Xem giá
YAR 209-112-2RF Xem giá
YAR 209-112-2F Xem giá
E2.YAR 209-2F Xem giá
YAT 209 Xem giá
YARAG 209 Xem giá
YAR 209-2RF Xem giá
YAR 209-2F Xem giá
YAR 210-115-2RF/HV Xem giá
SKF YAR 211-200-2RF, SKF YAR 211-200-2F, SKF YAR 211-2RF, SKF YAR 211-2F, SKF YAR 212-203-2F, SKF YAR 211-203-2F YAR 210-115-2RF/VE495 Xem giá
YAR 210-115-2RF Xem giá
YAR 210-115-2F Xem giá
YAT 210-115 Xem giá
YARAG 210-115 Xem giá
YAR 210-115-2RFGR/HV Xem giá
YAR 210-2F Xem giá
YAR 210-2RF Xem giá
YAR 210-2RFGR/HV Xem giá
YAR 210-2RF/VE495 Xem giá
YAT 210 Xem giá
YAR 210-2RF/HV Xem giá
YARAG 210 Xem giá
YAT 211-200 Xem giá
YAR 211-200-2RF Xem giá
YAR 211-200-2F Xem giá
YAR 211-2RF Xem giá
YAR 211-2F Xem giá
YAR 212-203-2F Xem giá
YAR 211-203-2F Xem giá
SKF YAR 213-2RF, SKF YAR 213-211-2F, SKF YAR 214-2F, SKF YAT 215-215, SKF YAR 215-215-2F, SKF YAR 215-2F YAT 212-204 Xem giá
YAR 212-204-2F Xem giá
YAR 212-2RF Xem giá
YAR 212-2F Xem giá
YAR 212-207-2F Xem giá
YAT 212-207 Xem giá
YAR 214-207-2F Xem giá
YAR 213-208-2RF Xem giá
YAR 213-208-2F Xem giá
YAR 214-208-2F Xem giá
YAR 213-2F Xem giá
YAR 213-2RF Xem giá
YAR 213-211-2F Xem giá
YAR 214-2F Xem giá
YAT 215-215 Xem giá
YAR 215-215-2F Xem giá
YAR 215-2F Xem giá
YAR 216-300-2F Xem giá
YAT 216-300 Xem giá
YAR 216-2F Xem giá
YAR 218-2F Xem giá
YAR 220-2F Xem giá
Mặc dù vòng bi Y, bạc đạn Y là một sản phẩm mới của SKF, nhưng loại vòng bi này được thiết kế để có thể mang lại rất nhiều tiện lợi. Các ưu điểm của vòng bi Y đó là đường kính của ca ngoài vòng bi được chế tạo theo kiểu cầu, có khả năng tự lựa. Ca trong của vòng bi thiết kế kiểu ống lót có kèm sẵn một vít chí, vít hãm có tác dụng chống trôi dọc trục cho bản thân vòng bi và các chi tiết đi kèm. Ưu điểm của vòng bi Y sử dụng ca trong kiểu ống lót có vít chí, vít hãm tăng khả năng tháo lắp nhanh. Ngoài ra nó giúp bạn bỏ qua và không phải gia công các loại bạc chặn ca trong như các loại vòng bi truyền thống. Ưu điểm của vòng bi Y tiếp theo đó là đường kính trong của ca bi là các số lẻ giúp bạn giảm thiểu chiều cao của vai trục, dẫn đến giảm ứng suất trên trục, tiết kiệm vật liệu, tiết kiệm gia công, tiết kiệm không gian.
Để tham khảo các thông số cụ thể của vòng bi và chọn mua vòng bi, hoặc xem bảng giá vòng bi các bạn nhấn vào mục xem giá vòng bi
Từ khóa: Vòng bi SKF YAR 203/12-2F, SKF YAR 203-008-2F, SKF YAR 203/15-2F, SKF YAR 203-010-2F, SKF YAT 203-010, SKF YAR 203-2F, SKF YAT 203, SKF YAR 204-012-2RF/VE495, SKF YAT 204-012, SKF E2.YAR 204-012-2F, SKF YAR 204-012-2RFGR/HV, SKF YAR 204-012-2F, SKF YAR 204-012-2RF/HV, SKF YAR 204-012-2RF, SKF YAR 204-2F, SKF YAR 204-2RFGR/HV, SKF YAT 204, SKF YAR 204-2RF/VE495, SKF YARAG 204, SKF E2.YAR 204-2F
Vòng bi SKF YAR 204-2RF, SKF YAR 204-2RF/HV, SKF YAT 205-014, SKF E2.YAR 205-014-2F, SKF YAR 205-015-2RF/VE495, SKF YAR 205-015-2F, SKF E2.YAR 205-015-2F, SKF YAT 205-015, SKF YAR 205-2RF, SKF YAR 205-2F, SKF YAR 205-2RFGR/HV, SKF YAR 205-2RF/VE495, SKF YAT 205, SKF YAR 205-2RF/HV, SKF YARAG 205, SKF E2.YAR 205-2F, SKF YAT 205-100, SKF YARAG 205-100, SKF YAR 205-100-2RF/HV, SKF YAR 205-100-2RF
Vòng bi SKF YAR 205-100-2RFGR/HV, SKF E2.YAR 205-100-2F, SKF YAR 205-100-2RF/VE495, SKF YAR 205-100-2F, SKF E2.YAR 206-101-2F, SKF YAR 206-101-2F, SKF YARAG 206-102, SKF E2.YAR 206-102-2F, SKF YAR 206-102-2F, SKF YAR 206-2RF/HV, SKF YAR 206-2RF, SKF YAR 206-2RFGR/HV, SKF YAT 206, SKF YAR 206-2RF/VE495, SKF YARAG 206, SKF YAR 206-2F, SKF E2.YAR 206-2F, SKF YAR 206-103-2RFGR/HV, SKF YAR 206-103-2RF/HV, SKF YAT 206-103
Vòng bi SKF YAR 206-103-2F, SKF YARAG 206-103, SKF YAR 206-103-2RF/VE495, SKF E2.YAR 206-103-2F, SKF YAT 206-104, SKF YARAG 206-104, SKF YAR 207-104-2F, SKF YAR 207-104-2RF, SKF YAR 207-104-2RF/HV, SKF YAR 206-104-2RF/VE495, SKF YARAG 207-104, SKF YAR 207-104-2RFGR/HV, SKF YAR 207-104-2RF/VE495, SKF E2.YAR 206-104-2F, SKF YAR 206-104-2RFGR/HV, SKF YAR 206-104-2RF/HV, SKF E2.YAR 207-104-2F, SKF YAR 206-104-2F, SKF YAR 207-105-2F, SKF E2.YAR 207-105-2F
Vòng bi SKF E2.YAR 207-106-2F, SKF YARAG 207-106, SKF YAR 207-106-2F, SKF YAR 207-106-2RF/VE495, SKF YAR 207-106-2RF/HV, SKF YAR 207-106-2RFGR/HV, SKF YAR 207-2RF, SKF YAR 207-2F, SKF E2.YAR 207-2F, SKF YAR 207-2RFGR/HV, SKF YAT 207, SKF YAR 207-2RF/VE495, SKF YARAG 207, SKF YAR 207-2RF/HV, SKF YAR 207-107-2RFGR/HV, SKF YARAG 207-107, SKF E2.YAR 208-107-2F, SKF YAR 207-107-2RF/VE495, SKF E2.YAR 207-107-2F, SKF YAR 207-107-2F
Vòng bi SKF YAR 207-107-2RF/HV, SKF YAR 208-107-2F, SKF YAT 207-107, SKF YAR 209-108-2F, SKF YARAG 208-108, SKF YAR 208-108-2F, SKF YAT 208-108, SKF YAR 208-108-2RFGR/HV, SKF YAR 208-108-2RF/VE495, SKF YAR 208-108-2RF/HV, SKF E2.YAR 209-108-2F, SKF YAR 208-108-2RF, SKF E2.YAR 208-108-2F, SKF E2.YAR 208-109-2F, SKF YAR 208-109-2F, SKF YAR 208-2RF/HV, SKF YAR 208-2RF, SKF YAR 208-2F, SKF E2.YAR 208-2F, SKF YAR 208-2RFGR/HV
Vòng bi SKF YAT 208, SKF YAR 208-2RF/VE495, SKF YARAG 208, SKF E2.YAR 209-110-2F, SKF YAR 209-110-2F, SKF YARAG 209-110, SKF E2.YAR 209-111-2F, SKF YARAG 209-111, SKF YAR 209-111-2F, SKF YAT 209-111, SKF YAT 209-112, SKF E2.YAR 209-112-2F, SKF YAR 209-112-2RF, SKF YAR 209-112-2F, SKF E2.YAR 209-2F, SKF YAT 209, SKF YARAG 209, SKF YAR 209-2RF, SKF YAR 209-2F, SKF YAR 210-115-2RF/HV
Vòng bi SKF YAR 210-115-2RF/VE495, SKF YAR 210-115-2RF, SKF YAR 210-115-2F, SKF YAT 210-115, SKF YARAG 210-115, SKF YAR 210-115-2RFGR/HV, SKF YAR 210-2F, SKF YAR 210-2RF, SKF YAR 210-2RFGR/HV, SKF YAR 210-2RF/VE495, SKF YAT 210, SKF YAR 210-2RF/HV, SKF YARAG 210, SKF YAT 211-200, SKF YAR 211-200-2RF, SKF YAR 211-200-2F, SKF YAR 211-2RF, SKF YAR 211-2F, SKF YAR 212-203-2F, SKF YAR 211-203-2F
Vòng bi SKF YAT 212-204, SKF YAR 212-204-2F, SKF YAR 212-2RF, SKF YAR 212-2F, SKF YAR 212-207-2F, SKF YAT 212-207, SKF YAR 214-207-2F, SKF YAR 213-208-2RF, SKF YAR 213-208-2F, SKF YAR 214-208-2F, SKF YAR 213-2F, SKF YAR 213-2RF, SKF YAR 213-211-2F, SKF YAR 214-2F, SKF YAT 215-215, SKF YAR 215-215-2F, SKF YAR 215-2F, SKF YAR 216-300-2F, SKF YAT 216-300, SKF YAR 216-2F, SKF YAR 218-2F, SKF YAR 220-2F.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi Y, Y bearing Rating: 5 Reviewed By: Unknown