­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Wednesday, October 5, 2016

Vòng bi chặn 2 dãy bi cầu 52xxx, 53xxx, 54xxx

Vòng bi chặn 2 dãy bi cầu là loại vòng bi chịu lực dọc trục, chúng có các ký hiệu vòng bi như: 52xxx, 53xxx, 54xxx, chúng cũng có các tính chất tương tự như vòng bi chặn bi cầu 1 dãy. Trong bài viết này trang web đại lý vòng bi xin được tiếp tục giới thiệu về các tính năng, ưu điểm của loại vòng bi chặn bi cầu 2 dãy, kèm theo là bảng tra vòng bi chặn bi cầu 2 dãy của SKF, trong đó bao gồm các thông số kích thước vòng bi và bảng tham khảo giá vòng bi chặn 2 dãy.
Vòng bi SKF 52208, SKF 52307, SKF 52308, SKF 52408, SKF 54207, SKF 54208, SKF 54308, SKF 54307, SKF 52209, SKF 52309
Vòng bi chặn 2 dãy bi cầu
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Speed ratings Designations Details
dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Bearing Seat washer Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D H H1 C C0 Pu TK GH Vòng bi Đệm
mm kN kN r/min Ký hiệu
SKF 52307, SKF 52308, SKF 52408, SKF 54207, SKF 54208, SKF 54308, SKF 54307, SKF 52209, SKF 52309 52202 Xem chi tiết
52204 Xem chi tiết
52205 Xem chi tiết
52305 Xem chi tiết
52406 Xem chi tiết
52206 Xem chi tiết
52306 Xem chi tiết
52407 Xem chi tiết
54306 U 306 Xem chi tiết
52207 Xem chi tiết
52208 Xem chi tiết
52307 Xem chi tiết
52308 Xem chi tiết
52408 Xem chi tiết
54207 U 207 Xem chi tiết
54208 U 208 Xem chi tiết
54308 U 308 Xem chi tiết
54307 U 307 Xem chi tiết
52209 Xem chi tiết
52309 Xem chi tiết
SKF 54312, SKF 52312, SKF "52412 M", SKF 52212, SKF "52414 M", SKF 52313, SKF 52314, SKF 52213 52409 Xem chi tiết
54409 U 409 Xem chi tiết
54309 U 309 Xem chi tiết
54209 U 209 Xem chi tiết
54410 U 410 Xem chi tiết
54310 U 310 Xem chi tiết
52310 Xem chi tiết
52210 Xem chi tiết
54211 U 211 Xem chi tiết
52411 Xem chi tiết
52311 Xem chi tiết
52211 Xem chi tiết
54312 U 312 Xem chi tiết
52312 Xem chi tiết
52412 M Xem chi tiết
52212 Xem chi tiết
52414 M Xem chi tiết
52313 Xem chi tiết
52314 Xem chi tiết
52213 Xem chi tiết
SKF 52320, SKF 52222, SKF 52224, SKF 52226, SKF 52228, SKF 52230 M, SKF 52232 M, SKF 52234 M, SKF 52236 M 52214 Xem chi tiết
52315 Xem chi tiết
52215 Xem chi tiết
54316 U 316 Xem chi tiết
52316 Xem chi tiết
54416 M U 416 Xem chi tiết
52216 Xem chi tiết
54317 U 317 Xem chi tiết
52217 Xem chi tiết
52218 Xem chi tiết
54420 M U 420 Xem chi tiết
52220 Xem chi tiết
52320 Xem chi tiết
52222 Xem chi tiết
52224 Xem chi tiết
52226 Xem chi tiết
52228 Xem chi tiết
52230 M Xem chi tiết
52232 M Xem chi tiết
52234 M Xem chi tiết
52236 M Xem chi tiết
Vị trí lắp và các ứng dụng sử dụng của vòng bi chặn bi cầu 2 dãy. Như đã giới thiệu một phần ở trên, vòng bi chặn bi cầu được sử dụng trong các ứng dụng chịu tải dọc trục lớn cho các cơ cấu máy của các ngành gia cống chế tạo cơ khí và máy xây dựng, máy khai thác mỏ, các vị trí chịu lực dọc trục như các cơ cấu vít tải, cơ cấu khoan, cơ cấu trục vít, các loại trục ren vít nâng hạ v.v. Lắp ghép vòng bi chặn cần có sự hiểu biết nhất định. Bạn cần phải lựa chọn cách lắp đơn lẻ hay lắp kết hợp tùy vào tính chất của cơ cấu chịu tải. Để biết cách lắp ghép, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn tháo lắp vòng bi của trang web đại lý vòng bi.
Từ khóa: Vòng bi SKF 52202, SKF 52204, SKF 52205, SKF 52305, SKF 52406, SKF 52206, SKF 52306, SKF 52407, SKF 54306, SKF 52207, SKF 52208, SKF 52307, SKF 52308, SKF 52408, SKF 54207, SKF 54208, SKF 54308, SKF 54307, SKF 52209, SKF 52309
Vòng bi SKF 52409, SKF 54409, SKF 54309, SKF 54209, SKF 54410, SKF 54310, SKF 52310, SKF 52210, SKF 54211, SKF 52411, SKF 52311, SKF 52211, SKF 54312, SKF 52312, SKF 52412 M, SKF 52212, SKF 52414 M, SKF 52313, SKF 52314, SKF 52213
Vòng bi SKF 52214, SKF 52315, SKF 52215, SKF 54316, SKF 52316, SKF 54416 M, SKF 52216, SKF 54317, SKF 52217, SKF 52218, SKF 54420 M, SKF 52220, SKF 52320, SKF 52222, SKF 52224, SKF 52226, SKF 52228, SKF 52230 M, SKF 52232 M, SKF 52234 M, SKF 52236 M
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi chặn 2 dãy bi cầu 52xxx, 53xxx, 54xxx Rating: 5 Reviewed By: Unknown