­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Sunday, October 2, 2016

Vòng bi SKF cỡ trung bình nhỏ, vòng bi cầu 1 dãy

Vòng bi cầu một dãy bi của SKF gồm một danh mục các vòng bi rất dài. Do vậy để thuận tiện cho việc up và load dữ liệu, trang web đại lý vòng bi xin được chia nhỏ ra các trang theo một số cấp đường kính, điều này cũng dễ để các bạn lựa chọn các loại vòng bi SKF theo các dải kích thước cho trước. Bài viết này trang web xin tiếp tục giới thiệu bảng tra các vòng bi tiếp theo, đây là các danh mục vòng bi có đường kính ca bi trong từ 20mm đến 40mm. Bảng tra vòng bi gồm tất cả các kích thước vòng bi, kèm theo đó là các mụctham khảo giá vòng SKF.
Vòng bi cầu SKF d20mm, d25mm, d30mm, d35mm
Vòng bi cầu cỡ trung bình nhỏ SKF

Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load Speed ratings Designation Details
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF 6004-RSH, SKF E2.6304-2Z, SKF 6004-2RSL, SKF 6004-2RSH, SKF 6304 ETN9, SKF 6304-2RSH 63004-2rs1 Chi tiết
61904-2RZ Chi tiết
62304-2rs1 Chi tiết
61904 Chi tiết
E2.6004-2rsh Chi tiết
6004-RSL Chi tiết
6004-RSH Chi tiết
E2.6304-2Z Chi tiết
6004-2RSL Chi tiết
6004-2rsh Chi tiết
6304 ETN9 Chi tiết
6304-2rsh Chi tiết
6304-2RSL Chi tiết
E2.6204-2Z Chi tiết
61804-2RZ Chi tiết
E2.6304-2rsh Chi tiết
6304 Chi tiết
61904-2rs1 Chi tiết
6204-2Z Chi tiết
62/222rs1 Chi tiết
SKF 61805-2RZ, SKF 61805, SKF 6005, SKF 6305-RZ, SKF 6205-2RSL 62/22 Chi tiết
63/22 Chi tiết
RLS 7-2rs1 Chi tiết
RLS 7-2Z Chi tiết
RLS 7 Chi tiết
RMS 7 Chi tiết
16005 Chi tiết
62305-2rs1 Chi tiết
61805-2rs1 Chi tiết
61805-2RZ Chi tiết
61805 Chi tiết
6005 Chi tiết
6305-RZ Chi tiết
6205-2RSL Chi tiết
6205-2rsh Chi tiết
E2.6205-2rsh Chi tiết
6305-RS1 Chi tiết
61905-2rs1 Chi tiết
6205 Chi tiết
6005-2rsh Chi tiết
SKF 6005-RSH, SKF 6005-RSL, SKF 6305-Z, SKF 6205-RSH, SKF 6205-RSL 6005-2RSL Chi tiết
6005-2Z Chi tiết
6405 Chi tiết
E2.6005-2Z Chi tiết
6205 ETN9 Chi tiết
6005-Z Chi tiết
6205-2Z Chi tiết
61905 Chi tiết
61905-2RZ Chi tiết
6005-RSH Chi tiết
6005-RSL Chi tiết
6305-Z Chi tiết
6205-RSH Chi tiết
6205-RSL Chi tiết
63005-2rs1 Chi tiết
6305-2Z Chi tiết
E2.6305-2Z Chi tiết
6305-2rs1 Chi tiết
E2.6005-2rsh Chi tiết
6305-2RZ Chi tiết
SKF RLS 8-2RS1, SKF RMS 8, SKF RLS 8-2Z, SKF 62/28, SKF 63/28, SKF RLS 9, SKF RLS 9-2Z, SKF RLS 9-2RS1, SKF RMS 9 62205-2rs1 Chi tiết
6305 ETN9 Chi tiết
6205-Z Chi tiết
6305 Chi tiết
E2.6205-2Z Chi tiết
RLS 8 Chi tiết
RLS 8-2rs1 Chi tiết
RMS 8 Chi tiết
RLS 8-2Z Chi tiết
62/28 Chi tiết
63/28 Chi tiết
RLS 9 Chi tiết
RLS 9-2Z Chi tiết
RLS 9-2rs1 Chi tiết
RMS 9 Chi tiết
63006-2rs1 Chi tiết
62306-2rs1 Chi tiết
6006-2RZ Chi tiết
16006 Chi tiết
E2.6006-2Z Chi tiết
SKF 61806-2RZ, SKF 61906-2RZ, SKF 6006-RS1, SKF 6406, SKF 6306-2Z, SKF 6306-RS1, SKF 6206-Z, SKF 6006-RZ 6006-Z Chi tiết
61806 Chi tiết
E2.6306-2Z Chi tiết
6006 Chi tiết
6006-2rs1 Chi tiết
6206-RS1 Chi tiết
6206 Chi tiết
61806-2RZ Chi tiết
61906-2RZ Chi tiết
6006-RS1 Chi tiết
6406 Chi tiết
6306-2Z Chi tiết
6306-RS1 Chi tiết
6206-Z Chi tiết
6006-RZ Chi tiết
6206-RZ Chi tiết
E2.6206-2Z Chi tiết
6306-2RZ Chi tiết
61906 Chi tiết
6306 ETN9 Chi tiết
SKF 6306-2RS1, SKF 6306-RZ, SKF 62206-2RS1, SKF 6306, SKF 6206-2Z, SKF 6206-2RZ, SKF RMS 10 6306-Z Chi tiết
61806-2rs1 Chi tiết
6206 ETN9 Chi tiết
6206-2rs1 Chi tiết
61906-2rs1 Chi tiết
6006-2Z Chi tiết
6306-2rs1 Chi tiết
6306-RZ Chi tiết
62206-2rs1 Chi tiết
6306 Chi tiết
6206-2Z Chi tiết
6206-2RZ Chi tiết
RMS 10 Chi tiết
RLS 10-2Z Chi tiết
RLS 10-2rs1 Chi tiết
RLS 10 Chi tiết
RMS 11 Chi tiết
RLS 11 Chi tiết
62307-2rs1 Chi tiết
16007 Chi tiết
SKF 6207-2RS1, SKF 6207, SKF E2.6307-2Z, SKF E2.6007-2Z, SKF 6007-RZ, SKF 6307 M, SKF 6207-2Z, SKF 6407 6307-2Z Chi tiết
63007-2rs1 Chi tiết
61807 Chi tiết
6007 Chi tiết
61907-2RZ Chi tiết
6307-Z Chi tiết
6207-2rs1 Chi tiết
6207 Chi tiết
E2.6307-2Z Chi tiết
E2.6007-2Z Chi tiết
6007-RZ Chi tiết
6307 M Chi tiết
6207-2Z Chi tiết
6407 Chi tiết
6007-Z Chi tiết
61907-2rs1 Chi tiết
E2.6207-2Z Chi tiết
6007-2rs1 Chi tiết
61807-2RZ Chi tiết
61907 Chi tiết
SKF 6207 ETN9, SKF 6307-RS1, SKF 6207-Z, SKF 6207-RS1, SKF 61807-2RS1, SKF 6307, SKF RMS 12, SKF RLS 12 6007-RS1 Chi tiết
6307-2rs1 Chi tiết
6007-2RZ Chi tiết
62207-2rs1 Chi tiết
6007-2Z Chi tiết
6207 ETN9 Chi tiết
6307-RS1 Chi tiết
6207-Z Chi tiết
6207-RS1 Chi tiết
61807-2rs1 Chi tiết
6307 Chi tiết
RMS 12 Chi tiết
RLS 12 Chi tiết
61808-2rs1 Chi tiết
16008 Chi tiết
6008-2rs1 Chi tiết
6008-Z Chi tiết
61808 Chi tiết
6308-RS1 Chi tiết
6008 Chi tiết
Để tra kích thước các vòng bi SKF nhỏ hơn hoặc lớn hơn, các ban vui lòng xem thêm các bài viết trước và các bài kế tiếp của trang web đại lý vòng bi.
Ưu điểm của vòng bi cầu SKF. đây là loại vòng bi được sử dụng thông dụng nhất, vòng bi cầu 1 dãy bi luôn cho tốc độ làm việc cao nhất, chúng là loại vòng bi giá rẻ bởi kết cấu đơn giản.
Từ khóa: Tra vòng bi SKF , bảng tra vòng bi SKF, vòng bi SKF cỡ nhỏ, giá vòng bi SKF, bảng giá vòng bi SKF cỡ nhỏ, báo giá vòng bi SKF, giá vòng bi SKF mới nhất, dai ly vong bi cac loai.
Danh mục vòng bi SKF: Vòng bi SKF 607, 627, vòng bi SKF 608, 628, vòng bi SKF 609, 629, vòng bi SKF 61800, 6000, vòng bi SKF 6200, 6300-2Z 
Tra vòng bi SKF 6004-2Z, SKF 6004-Z, SKF 6304-RSH, SKF 16004, SKF E2.6004-2Z, SKF E2.6204-2RSH, SKF 6304-Z, SKF 61804, SKF 6004, SKF 6204, SKF 62204-2RS1, SKF 6204 ETN9, SKF 6204-Z, SKF 6404, SKF 61804-2RS1, SKF 6304-2Z, SKF 6204-RSL, SKF 6204-RSH, SKF 6204-2RSH, SKF 6204-2RSL
Tra vòng bi SKF 63004-2RS1, SKF 61904-2RZ, SKF 62304-2RS1, SKF 61904, SKF E2.6004-2RSH, SKF 6004-RSL, SKF 6004-RSH, SKF E2.6304-2Z, SKF 6004-2RSL, SKF 6004-2RSH, SKF 6304 ETN9, SKF 6304-2RSH, SKF 6304-2RSL, SKF E2.6204-2Z, SKF 61804-2RZ, SKF E2.6304-2RSH, SKF 6304, SKF 61904-2RS1, SKF 6204-2Z, SKF 62/22-2RS1
Tra vòng bi SKF 62/22, SKF 63/22, SKF RLS 7-2RS1, SKF RLS 7-2Z, SKF RLS 7, SKF RMS 7, SKF 16005, SKF 62305-2RS1, SKF 61805-2RS1, SKF 61805-2RZ, SKF 61805, SKF 6005, SKF 6305-RZ, SKF 6205-2RSL, SKF 6205-2RSH, SKF E2.6205-2RSH, SKF 6305-RS1, SKF 61905-2RS1, SKF 6205, SKF 6005-2RSH
Tra vòng bi SKF 6005-2RSL, SKF 6005-2Z, SKF 6405, SKF E2.6005-2Z, SKF 6205 ETN9, SKF 6005-Z, SKF 6205-2Z, SKF 61905, SKF 61905-2RZ, SKF 6005-RSH, SKF 6005-RSL, SKF 6305-Z, SKF 6205-RSH, SKF 6205-RSL, SKF 63005-2RS1, SKF 6305-2Z, SKF E2.6305-2Z, SKF 6305-2RS1, SKF E2.6005-2RSH, SKF 6305-2RZ
Tra vòng bi SKF 62205-2RS1, SKF 6305 ETN9, SKF 6205-Z, SKF 6305, SKF E2.6205-2Z, SKF RLS 8, SKF RLS 8-2RS1, SKF RMS 8, SKF RLS 8-2Z, SKF 62/28, SKF 63/28, SKF RLS 9, SKF RLS 9-2Z, SKF RLS 9-2RS1, SKF RMS 9, SKF 63006-2RS1, SKF 62306-2RS1, SKF 6006-2RZ, SKF 16006, SKF E2.6006-2Z
Tra vòng bi SKF 6006-Z, SKF 61806, SKF E2.6306-2Z, SKF 6006, SKF 6006-2RS1, SKF 6206-RS1, SKF 6206, SKF 61806-2RZ, SKF 61906-2RZ, SKF 6006-RS1, SKF 6406, SKF 6306-2Z, SKF 6306-RS1, SKF 6206-Z, SKF 6006-RZ, SKF 6206-RZ, SKF E2.6206-2Z, SKF 6306-2RZ, SKF 61906, SKF 6306 ETN9
Tra vòng bi SKF 6306-Z, SKF 61806-2RS1, SKF 6206 ETN9, SKF 6206-2RS1, SKF 61906-2RS1, SKF 6006-2Z, SKF 6306-2RS1, SKF 6306-RZ, SKF 62206-2RS1, SKF 6306, SKF 6206-2Z, SKF 6206-2RZ, SKF RMS 10, SKF RLS 10-2Z, SKF RLS 10-2RS1, SKF RLS 10, SKF RMS 11, SKF RLS 11, SKF 62307-2RS1, SKF 16007
Tra vòng bi SKF 6307-2Z, SKF 63007-2RS1, SKF 61807, SKF 6007, SKF 61907-2RZ, SKF 6307-Z, SKF 6207-2RS1, SKF 6207, SKF E2.6307-2Z, SKF E2.6007-2Z, SKF 6007-RZ, SKF 6307 M, SKF 6207-2Z, SKF 6407, SKF 6007-Z, SKF 61907-2RS1, SKF E2.6207-2Z, SKF 6007-2RS1, SKF 61807-2RZ, SKF 61907
Tra vòng bi SKF 6007-RS1, SKF 6307-2RS1, SKF 6007-2RZ, SKF 62207-2RS1, SKF 6007-2Z, SKF 6207 ETN9, SKF 6307-RS1, SKF 6207-Z, SKF 6207-RS1, SKF 61807-2RS1, SKF 6307, SKF RMS 12, SKF RLS 12, SKF 61808-2RS1, SKF 16008, SKF 6008-2RS1, SKF 6008-Z, SKF 61808, SKF 6308-RS1, SKF 6008.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi SKF cỡ trung bình nhỏ, vòng bi cầu 1 dãy Rating: 5 Reviewed By: Unknown