­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Thursday, October 6, 2016

Vòng bi đũa, vòng bi con lăn NU, NJ 2xx, 23x, 22xx, 23x1

Bài viết giới thiệu vòng bi đũa, vòng bi con lăn, bạc đạn con lăn. Trang web dai ly vong bi chuyên bán các loại vòng bi chính hãng, vòng bi SKF, vòng bi FAG, vòng bi NSK, vòng bi Kyoto. Vòng bi đũa còn được gọi là vòng bi đũa trụ, vòng bi con lăn. Chúng có tên gọi như vậy bới các viên bi của chúng có hình dạng đũa trụ, chúng lăn tròn quá trình làm việc giống như hoạt động của các con lăn. Trong bài viết này trang web đại lý vòng bi xin được tiếp tục giới thiệu về các tính năng, ưu điểm của loại vòng bi đũa, vòng bi con lăn, kèm theo là bảng tra vòng bi đũa của SKF, trong đó bao gồm các thông số kích thước vòng bi, đường kính trong vòng bi, đường kính ngoài vòng bi, chiều rộng vòng bi và bảng tham khảo giá vòng bi đũa, gia vòng bi con lăn.
NJ 207 ECML, SKF N 207 ECM, SKF N 207 ECP, SKF N 307 ECP, SKF NJ 307 ECML, SKF N 307 ECM, SKF NU 207 ECPH, SKF NU 207 ECML
Hình ảnh vòng bi đũa, vòng bi con lăn
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Speed ratings Designation Details
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF NJ 203 ECP, SKF NUP 203 ECP, SKF NJ 2203 ECP, SKF N 303 ECP, SKF NU 203 ECML NU 202 ECPHA Xem chi tiết
NU 202 ECP Xem chi tiết
NJ 202 ECP Xem chi tiết
NU 303 ECP Xem chi tiết
NU 203 ECPHA Xem chi tiết
NU 2203 ECP Xem chi tiết
NUP 2203 ECP Xem chi tiết
NJ 203 ECP Xem chi tiết
NUP 203 ECP Xem chi tiết
NJ 2203 ECP Xem chi tiết
N 303 ECP Xem chi tiết
NU 203 ECML Xem chi tiết
NU 203 ECP Xem chi tiết
NJ 303 ECP Xem chi tiết
NJ 203 ECML Xem chi tiết
N 203 ECPH Xem chi tiết
N 203 ECP Xem chi tiết
NJ 203 ECPHA Xem chi tiết
NJ 204 ECPHA Xem chi tiết
NUP 204 ECML Xem chi tiết
SKF NJ 204 ECML, SKF NU 204 ECPHA, SKF N 204 ECP, SKF NUP 204 ECPHA NU 2204 ECP Xem chi tiết
NJ 204 ECP Xem chi tiết
NUP 2304 ECP Xem chi tiết
NUP 304 ECP Xem chi tiết
NU 304 ECP Xem chi tiết
N 304 ECP Xem chi tiết
NU 2304 ECP Xem chi tiết
NJ 204 ECML Xem chi tiết
NU 204 ECPHA Xem chi tiết
N 204 ECP Xem chi tiết
NUP 204 ECPHA Xem chi tiết
NUP 204 ECP Xem chi tiết
NJ 2204 ECP Xem chi tiết
NU 204 ECML Xem chi tiết
NJ 2304 ECP Xem chi tiết
NU 204 ECP Xem chi tiết
NJ 304 ECP Xem chi tiết
NJ 2305 ECML Xem chi tiết
NU 305 ECP Xem chi tiết
NU 305 ECJ Xem chi tiết
SKF NU 2305 ECML, SKF NU 205 ECPHA, SKF NUP 2305 ECML, SKF NJ 305 ECML NUP 2305 ECP Xem chi tiết
NJ 205 ECP Xem chi tiết
NJ 205 ECJ Xem chi tiết
NUP 205 ECML Xem chi tiết
NJ 2305 ECP Xem chi tiết
NU 205 ECML Xem chi tiết
N 305 ECP Xem chi tiết
NUP 2205 ECP Xem chi tiết
NU 2305 ECML Xem chi tiết
NU 205 ECPHA Xem chi tiết
NUP 2305 ECML Xem chi tiết
NJ 305 ECML Xem chi tiết
NU 2205 ECP Xem chi tiết
NUP 205 ECP Xem chi tiết
NUP 305 ECP Xem chi tiết
NUP 305 ECJ Xem chi tiết
NUP 305 ECML Xem chi tiết
NUP 305 ECNP Xem chi tiết
NU 205 ECP Xem chi tiết
NU 205 ECJ Xem chi tiết
SKFNU 2205 ECML, SKF NU 305 ECML, SKF NJ 2205 ECP, SKF NJ 305 ECP, SKF NJ 305 ECJ, SKF NJ 406 MA NU 2305 ECP Xem chi tiết
NJ 205 ECML Xem chi tiết
NU 2305 ECJ Xem chi tiết
NU 1005 Xem chi tiết
N 205 ECP Xem chi tiết
NJ 205 ECPH Xem chi tiết
NU 2205 ECML Xem chi tiết
NU 305 ECML Xem chi tiết
NJ 2205 ECP Xem chi tiết
NJ 305 ECP Xem chi tiết
NJ 305 ECJ Xem chi tiết
NJ 406 MA Xem chi tiết
NJ 2206 ECPH Xem chi tiết
NJ 406 Xem chi tiết
NJ 2306 ECML Xem chi tiết
N 206 ECM Xem chi tiết
N 206 ECP Xem chi tiết
NU 2306 ECML Xem chi tiết
NJ 2306 ECPH Xem chi tiết
NU 2306 ECPH Xem chi tiết
SKF NJ 306 ECM, SKF NJ 306 ECP, SKF NJ 306 ECML, SKF NUP 306 ECML NU 306 ECML Xem chi tiết
NU 406 Xem chi tiết
NU 406 MA Xem chi tiết
NU 2206 ECPH Xem chi tiết
NU 2306 ECP Xem chi tiết
NU 2206 ECP Xem chi tiết
NU 2206 ECJ Xem chi tiết
NJ 306 ECJ Xem chi tiết
NJ 306 ECM Xem chi tiết
NJ 306 ECP Xem chi tiết
NJ 306 ECML Xem chi tiết
NUP 306 ECML Xem chi tiết
NU 2206 ECML Xem chi tiết
NUP 306 ECNJ Xem chi tiết
NJ 206 ECML Xem chi tiết
NJ 2206 ECJ Xem chi tiết
NJ 2206 ECP Xem chi tiết
NUP 306 ECJ Xem chi tiết
NUP 306 ECP Xem chi tiết
NUP 306 ECM Xem chi tiết
SKF N 306 ECP, SKF NUP 206 ECP, SKF NJ 206 ECP, SKF NJ 206 ECJ, SKF NUP 2306 ECML NUP 206 ECML Xem chi tiết
NU 206 ECJ Xem chi tiết
NU 206 ECP Xem chi tiết
NU 1006 Xem chi tiết
NUP 2206 ECP Xem chi tiết
NUP 2306 ECP Xem chi tiết
NU 206 ECML Xem chi tiết
NU 206 ECKP Xem chi tiết
N 306 ECP Xem chi tiết
NUP 206 ECP Xem chi tiết
NJ 206 ECP Xem chi tiết
NJ 206 ECJ Xem chi tiết
NUP 2306 ECML Xem chi tiết
NU 306 ECJ Xem chi tiết
NU 306 ECM Xem chi tiết
NJ 2306 ECP Xem chi tiết
NU 306 ECP Xem chi tiết
NU 206 ECPH Xem chi tiết
CRL 10 A Xem chi tiết
NJ 307 ECPH Xem chi tiết
SKF NU 207 ECML, SKF NJ 407, SKF NJ 207 ECPH, SKF NUP 207 ECJ, SKF NUP 207 ECM, SKF NUP 207 ECP NJ 207 ECML Xem chi tiết
N 207 ECM Xem chi tiết
N 207 ECP Xem chi tiết
N 307 ECP Xem chi tiết
NJ 307 ECML Xem chi tiết
N 307 ECM Xem chi tiết
NU 207 ECPH Xem chi tiết
NU 207 ECML Xem chi tiết
NJ 407 Xem chi tiết
NJ 207 ECPH Xem chi tiết
NUP 207 ECJ Xem chi tiết
NUP 207 ECM Xem chi tiết
NUP 207 ECP Xem chi tiết
NJ 2307 ECP Xem chi tiết
NU 407 Xem chi tiết
NJ 2207 ECP Xem chi tiết
NJ 2207 ECM Xem chi tiết
NJ 2207 ECJ Xem chi tiết
NUP 307 ECJ Xem chi tiết
N 2207 ECM Xem chi tiết
SKF NU 2207 ECML, SKF NU 307 ECJ, SKF NU 307 ECM, SKF NU 307 ECP, SKF NJ 2307 ECPH NUP 307 ECM Xem chi tiết
NUP 307 ECP Xem chi tiết
NUP 307 ECML Xem chi tiết
NF 307 ECP Xem chi tiết
NUP 2207 ECP Xem chi tiết
NU 307 ECPH Xem chi tiết
NU 1007 ECPH Xem chi tiết
NU 2207 ECML Xem chi tiết
NU 307 ECJ Xem chi tiết
NU 307 ECM Xem chi tiết
NU 307 ECP Xem chi tiết
NJ 2307 ECPH Xem chi tiết
NU 2307 ECJ Xem chi tiết
NU 2307 ECP Xem chi tiết
NU 2207 ECPH Xem chi tiết
NU 307 ECML Xem chi tiết
NJ 2207 ECPH Xem chi tiết
NU 207 ECM Xem chi tiết
NU 207 ECJ Xem chi tiết
NU 207 ECP Xem chi tiết
SKF NJ 2207 ECML, SKF NUP 2307 ECP, SKF NUP 207 ECML, SKF NU 1007 ECP, SKF NU 2307 ECPH NJ 307 ECP Xem chi tiết
NJ 2207 ECNJ Xem chi tiết
NJ 307 ECJ Xem chi tiết
NJ 307 ECM Xem chi tiết
NJ 207 ECP Xem chi tiết
NJ 207 ECM Xem chi tiết
NJ 207 ECJ Xem chi tiết
NJ 2207 ECML Xem chi tiết
NUP 2307 ECP Xem chi tiết
NUP 207 ECML Xem chi tiết
NU 1007 ECP Xem chi tiết
NU 2307 ECPH Xem chi tiết
NU 2207 ECP Xem chi tiết
NU 2207 ECJ Xem chi tiết
NU 408 M Xem chi tiết
N 308 ECP Xem chi tiết
N 308 ECM Xem chi tiết
NJ 2208 ECML Xem chi tiết
NJ 408 Xem chi tiết
NJ 208 ECPH Xem chi tiết
SKF NUP 2308 ECM, SKF NU 208 ECML, SKF NUP 2308 ECP, SKF NU 208 ECPH, SKF NU 308 ECML NJ 208 ECML Xem chi tiết
NU 2308 ECP Xem chi tiết
NJ 2208 ECPH Xem chi tiết
NU 2308 ECJ Xem chi tiết
N 208 ECPH Xem chi tiết
NU 208 ECKP Xem chi tiết
NU 408 Xem chi tiết
NUP 2308 ECM Xem chi tiết
NU 208 ECML Xem chi tiết
NUP 2308 ECP Xem chi tiết
NU 208 ECPH Xem chi tiết
NU 308 ECML Xem chi tiết
NUP 308 ECP Xem chi tiết
NUP 308 ECM Xem chi tiết
NU 308 ECPH Xem chi tiết
N 208 ECMB Xem chi tiết
N 208 ECP Xem chi tiết
NU 1008 ML Xem chi tiết
NUP 208 ECP Xem chi tiết
NUP 208 ECM Xem chi tiết
SKF NU 2208 ECPH, SKF NU 308 ECJ, SKF NJ 208 ECJ, SKF NJ 208 ECM, SKF NU 308 ECP NUP 208 ECJ Xem chi tiết
NJ 2308 ECP Xem chi tiết
NJ 2308 ECJ Xem chi tiết
NUP 2208 ECP Xem chi tiết
NJ 408 MA Xem chi tiết
NUP 2208 ECJ Xem chi tiết
NU 2308 ECML Xem chi tiết
NU 2208 ECPH Xem chi tiết
NU 308 ECJ Xem chi tiết
NJ 208 ECJ Xem chi tiết
NJ 208 ECM Xem chi tiết
NU 308 ECP Xem chi tiết
NJ 208 ECP Xem chi tiết
NU 308 ECM Xem chi tiết
NJ 2208 ECJ Xem chi tiết
NJ 2208 ECP Xem chi tiết
NU 208 ECP Xem chi tiết
NU 208 ECM Xem chi tiết
NU 208 ECJ Xem chi tiết
NU 2208 ECML Xem chi tiết
SKF NUP 208 ECML, SKF NJ 308 ECPH, SKF NU 2208 ECP, SKF NJ 2308 ECPH, SKF NU 2208 ECJ, SKF NUP 2308 ECML NU 2308 ECPH Xem chi tiết
NJ 308 ECM Xem chi tiết
NJ 308 ECML Xem chi tiết
NJ 308 ECJ Xem chi tiết
NJ 308 ECP Xem chi tiết
NUP 308 ECML Xem chi tiết
NUP 208 ECML Xem chi tiết
NJ 308 ECPH Xem chi tiết
NU 2208 ECP Xem chi tiết
NJ 2308 ECPH Xem chi tiết
NU 2208 ECJ Xem chi tiết
NUP 2308 ECML Xem chi tiết
NJ 2308 ECML Xem chi tiết
NU 309 ECJ Xem chi tiết
NU 309 ECP Xem chi tiết
NU 309 ECM Xem chi tiết
NJ 2209 ECNJ Xem chi tiết
NJ 2009 ECP Xem chi tiết
NUP 2309 ECP Xem chi tiết
NUP 209 ECML Xem chi tiết
Ưu điểm của vòng bi đũa trụ, vòng bi con lăn là loại vòng bi sử dụng cho các vị trí lắp trục chịu tải hướng kính rất tốt, nhờ các đặc tính của viên bi đũa con lăn, tốc độ làm việc khá cao đối với các vòng bi siêu nhỏ, tốc độ làm việc trung bình thấp đối với các vòng bi lớn. Mặc dù vậy vòng bi đũa, bạc đạn con lăn đáp ứng rất tốt cho mọi dải tốc độ làm việc.
Danh mục các loại vòng bi SKF NU 202 ECPHA, SKF NU 202 ECP, SKF NJ 202 ECP, SKF NU 303 ECP, SKF NU 203 ECPHA, SKF NU 2203 ECP, SKF NUP 2203 ECP, SKF NJ 203 ECP, SKF NUP 203 ECP, SKF NJ 2203 ECP, SKF N 303 ECP, SKF NU 203 ECML, SKF NU 203 ECP, SKF NJ 303 ECP, SKF NJ 203 ECML, SKF N 203 ECPH, SKF N 203 ECP, SKF NJ 203 ECPHA, SKF NJ 204 ECPHA, SKF NUP 204 ECML
Vòng bi SKF NU 2204 ECP, SKF NJ 204 ECP, SKF NUP 2304 ECP, SKF NUP 304 ECP, SKF NU 304 ECP, SKF N 304 ECP, SKF NU 2304 ECP, SKF NJ 204 ECML, SKF NU 204 ECPHA, SKF N 204 ECP, SKF NUP 204 ECPHA, SKF NUP 204 ECP, SKF NJ 2204 ECP, SKF NU 204 ECML, SKF NJ 2304 ECP, SKF NU 204 ECP, SKF NJ 304 ECP, SKF NJ 2305 ECML, SKF NU 305 ECP, SKF NU 305 ECJ
Vòng bi SKF NUP 2305 ECP, SKF NJ 205 ECP, SKF NJ 205 ECJ, SKF NUP 205 ECML, SKF NJ 2305 ECP, SKF NU 205 ECML, SKF N 305 ECP, SKF NUP 2205 ECP, SKF NU 2305 ECML, SKF NU 205 ECPHA, SKF NUP 2305 ECML, SKF NJ 305 ECML, SKF NU 2205 ECP, SKF NUP 205 ECP, SKF NUP 305 ECP, SKF NUP 305 ECJ, SKF NUP 305 ECML, SKF NUP 305 ECNP, SKF NU 205 ECP, SKF NU 205 ECJ
Vòng bi SKF NU 2305 ECP, SKF NJ 205 ECML, SKF NU 2305 ECJ, SKF NU 1005, SKF N 205 ECP, SKF NJ 205 ECPH, SKF NU 2205 ECML, SKF NU 305 ECML, SKF NJ 2205 ECP, SKF NJ 305 ECP, SKF NJ 305 ECJ, SKF NJ 406 MA, SKF NJ 2206 ECPH, SKF NJ 406, SKF NJ 2306 ECML, SKF N 206 ECM, SKF N 206 ECP, SKF NU 2306 ECML, SKF NJ 2306 ECPH, SKF NU 2306 ECPH
Vòng bi SKF NU 306 ECML, SKF NU 406, SKF NU 406 MA, SKF NU 2206 ECPH, SKF NU 2306 ECP, SKF NU 2206 ECP, SKF NU 2206 ECJ, SKF NJ 306 ECJ, SKF NJ 306 ECM, SKF NJ 306 ECP, SKF NJ 306 ECML, SKF NUP 306 ECML, SKF NU 2206 ECML, SKF NUP 306 ECNJ, SKF NJ 206 ECML, SKF NJ 2206 ECJ, SKF NJ 2206 ECP, SKF NUP 306 ECJ, SKF NUP 306 ECP, SKF NUP 306 ECM
Vòng bi SKF NUP 206 ECML, SKF NU 206 ECJ, SKF NU 206 ECP, SKF NU 1006, SKF NUP 2206 ECP, SKF NUP 2306 ECP, SKF NU 206 ECML, SKF NU 206 ECKP, SKF N 306 ECP, SKF NUP 206 ECP, SKF NJ 206 ECP, SKF NJ 206 ECJ, SKF NUP 2306 ECML, SKF NU 306 ECJ, SKF NU 306 ECM, SKF NJ 2306 ECP, SKF NU 306 ECP, SKF NU 206 ECPH, SKF CRL 10 A, SKF NJ 307 ECPH
Vòng bi SKF NJ 207 ECML, SKF N 207 ECM, SKF N 207 ECP, SKF N 307 ECP, SKF NJ 307 ECML, SKF N 307 ECM, SKF NU 207 ECPH, SKF NU 207 ECML, SKF NJ 407, SKF NJ 207 ECPH, SKF NUP 207 ECJ, SKF NUP 207 ECM, SKF NUP 207 ECP, SKF NJ 2307 ECP, SKF NU 407, SKF NJ 2207 ECP, SKF NJ 2207 ECM, SKF NJ 2207 ECJ, SKF NUP 307 ECJ, SKF N 2207 ECM
Vòng bi SKF NUP 307 ECM, SKF NUP 307 ECP, SKF NUP 307 ECML, SKF NF 307 ECP, SKF NUP 2207 ECP, SKF NU 307 ECPH, SKF NU 1007 ECPH, SKF NU 2207 ECML, SKF NU 307 ECJ, SKF NU 307 ECM, SKF NU 307 ECP, SKF NJ 2307 ECPH, SKF NU 2307 ECJ, SKF NU 2307 ECP, SKF NU 2207 ECPH, SKF NU 307 ECML, SKF NJ 2207 ECPH, SKF NU 207 ECM, SKF NU 207 ECJ, SKF NU 207 ECP
Vòng bi SKF NJ 307 ECP, SKF NJ 2207 ECNJ, SKF NJ 307 ECJ, SKF NJ 307 ECM, SKF NJ 207 ECP, SKF NJ 207 ECM, SKF NJ 207 ECJ, SKF NJ 2207 ECML, SKF NUP 2307 ECP, SKF NUP 207 ECML, SKF NU 1007 ECP, SKF NU 2307 ECPH, SKF NU 2207 ECP, SKF NU 2207 ECJ, SKF NU 408 M, SKF N 308 ECP, SKF N 308 ECM, SKF NJ 2208 ECML, SKF NJ 408, SKF NJ 208 ECPH
Vòng bi SKF NJ 208 ECML, SKF NU 2308 ECP, SKF NJ 2208 ECPH, SKF NU 2308 ECJ, SKF N 208 ECPH, SKF NU 208 ECKP, SKF NU 408, SKF NUP 2308 ECM, SKF NU 208 ECML, SKF NUP 2308 ECP, SKF NU 208 ECPH, SKF NU 308 ECML, SKF NUP 308 ECP, SKF NUP 308 ECM, SKF NU 308 ECPH, SKF N 208 ECMB, SKF N 208 ECP, SKF NU 1008 ML, SKF NUP 208 ECP, SKF NUP 208 ECM
Vòng bi SKF NUP 208 ECJ, SKF NJ 2308 ECP, SKF NJ 2308 ECJ, SKF NUP 2208 ECP, SKF NJ 408 MA, SKF NUP 2208 ECJ, SKF NU 2308 ECML, SKF NU 2208 ECPH, SKF NU 308 ECJ, SKF NJ 208 ECJ, SKF NJ 208 ECM, SKF NU 308 ECP, SKF NJ 208 ECP, SKF NU 308 ECM, SKF NJ 2208 ECJ, SKF NJ 2208 ECP, SKF NU 208 ECP, SKF NU 208 ECM, SKF NU 208 ECJ, SKF NU 2208 ECML
Vòng bi SKF NU 2308 ECPH, SKF NJ 308 ECM, SKF NJ 308 ECML, SKF NJ 308 ECJ, SKF NJ 308 ECP, SKF NUP 308 ECML, SKF NUP 208 ECML, SKF NJ 308 ECPH, SKF NU 2208 ECP, SKF NJ 2308 ECPH, SKF NU 2208 ECJ, SKF NUP 2308 ECML, SKF NJ 2308 ECML, SKF NU 309 ECJ, SKF NU 309 ECP, SKF NU 309 ECM, SKF NJ 2209 ECNJ, SKF NJ 2009 ECP, SKF NUP 2309 ECP, SKF NUP 209 ECML.Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Speed ratings Designation Details
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF NJ 203 ECP, SKF NUP 203 ECP, SKF NJ 2203 ECP, SKF N 303 ECP, SKF NU 203 ECML NU 202 ECPHA Xem chi tiết
NU 202 ECP Xem chi tiết
NJ 202 ECP Xem chi tiết
NU 303 ECP Xem chi tiết
NU 203 ECPHA Xem chi tiết
NU 2203 ECP Xem chi tiết
NUP 2203 ECP Xem chi tiết
NJ 203 ECP Xem chi tiết
NUP 203 ECP Xem chi tiết
NJ 2203 ECP Xem chi tiết
N 303 ECP Xem chi tiết
NU 203 ECML Xem chi tiết
NU 203 ECP Xem chi tiết
NJ 303 ECP Xem chi tiết
NJ 203 ECML Xem chi tiết
N 203 ECPH Xem chi tiết
N 203 ECP Xem chi tiết
NJ 203 ECPHA Xem chi tiết
NJ 204 ECPHA Xem chi tiết
NUP 204 ECML Xem chi tiết
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi đũa, vòng bi con lăn NU, NJ 2xx, 23x, 22xx, 23x1 Rating: 5 Reviewed By: Unknown