­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Tuesday, October 4, 2016

Vòng bi cầu 2 dãy SKF 4xxx ATN9

Trang web đại lý vòng bi xin tiếp tục giới thiệu bài viết về một loại vòng bi kế tiếp đó là vòng bi cầu 2 dãy của SKF. Loại vòng bi này thường có các ký hiệu 4xxx ATN9, ví dụ như 4201 ATN9, 4202 ATN9, 4301 ATN9, 4302 ATN9 v.v. Vòng bi cầu 2 dãy SKF được hình thành trên các cơ sở của vòng bi cầu 1 dãy bi với mục đích nhằm tăng khả năng chịu tải của cả vòng bi. Tuy nhiên loại vòng bi này thường ít xuất hiện trong các bảng tra vòng bi do chúng được sử dụng tương đối ít do người dùng có xu hướng sử dụng 02 vòng bi cầu 1 dãy bi. Việc sử dụng như vậy có một số hạn chế nhất định. Dưới đây trang web đại lý vòng bi tốt xin được giới thiệu bảng tra vòng bi cầu 2 dãy, kèm theo là các thông số kích thước của vòng bi cầu 2 dãy.
SKF 4200 ATN9, SKF 4201 ATN9, SKF 4301 ATN9, SKF 4202 ATN9, SKF 4302 ATN9, SKF 4203 ATN9...4209 ATN9
Vòng bi cầu 2 dãy bi
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Speed ratings Designation Details
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF 4204 ATN9, SKF 4305 ATN9, SKF 4205 ATN9, SKF 4206 ATN9, SKF 4306 ATN9, SKF 4200 ATN9, SKF 4301 ATN9 4200 ATN9 Xem chi tiết
4301 ATN9 Xem chi tiết
4201 ATN9 Xem chi tiết
4202 ATN9 Xem chi tiết
4302 ATN9 Xem chi tiết
4303 ATN9 Xem chi tiết
4203 ATN9 Xem chi tiết
4304 ATN9 Xem chi tiết
4204 ATN9 Xem chi tiết
4305 ATN9 Xem chi tiết
4205 ATN9 Xem chi tiết
4206 ATN9 Xem chi tiết
4306 ATN9 Xem chi tiết
4207 ATN9 Xem chi tiết
4307 ATN9 Xem chi tiết
4308 ATN9 Xem chi tiết
4208 ATN9 Xem chi tiết
SKF 4212 ATN9, SKF 4313 ATN9, SKF 4213 ATN9, SKF 4314 ATN9, SKF 4214 ATN9, SKF 4315 ATN9 4209 ATN9 Xem chi tiết
4309 ATN9 Xem chi tiết
4310 ATN9 Xem chi tiết
4210 ATN9 Xem chi tiết
4311 ATN9 Xem chi tiết
4211 ATN9 Xem chi tiết
4312 ATN9 Xem chi tiết
4212 ATN9 Xem chi tiết
4313 ATN9 Xem chi tiết
4213 ATN9 Xem chi tiết
4314 ATN9 Xem chi tiết
4214 ATN9 Xem chi tiết
4315 ATN9 Xem chi tiết
4215 ATN9 Xem chi tiết
4216 ATN9 Xem chi tiết
4217 ATN9 Xem chi tiết
4218 ATN9 Xem chi tiết
Như đã nêu ở trên lý do loại vòng bi cầu 2 dãy bi của SKF ít được sử dụng do trong thiết kế ở một số các vị trí chịu tải trọng, người ta thường có xu hướng thiết kế lắp 2 vòng bi cầu 1 dãy bi. Trên thực tế các mối ghép cần tiết kiệm không gian lắp, thì bạn nên sử dụng vòng bi cầu 2 dãy. Ngoài ra sử dụng loại vòng bi này cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm được một phần chi phí, bởi vì vòng bi cầu giá rẻ hơn so với sử dụng 2 vòng bi cầu 1 dãy bi.
Danh mục các loại vòng bi: SKF 4200 ATN9, SKF 4301 ATN9, SKF 4201 ATN9, SKF 4202 ATN9, SKF 4302 ATN9, SKF 4303 ATN9, SKF 4203 ATN9, SKF 4304 ATN9, SKF 4204 ATN9, SKF 4305 ATN9, SKF 4205 ATN9, SKF 4206 ATN9, SKF 4306 ATN9, SKF 4200 ATN9, SKF 4301 ATN9, SKF 4201 ATN9, SKF 4202 ATN9, SKF 4302 ATN9, SKF 4303 ATN9, SKF 4203 ATN9, SKF 4304 ATN9, SKF 4204 ATN9, SKF 4305 ATN9, SKF 4205 ATN9, SKF 4206 ATN9, SKF 4306 ATN9, SKF 4207 ATN9, SKF 4307 ATN9, SKF 4308 ATN9, SKF 4208 ATN9. SKF 4209 ATN9, SKF 4309 ATN9, SKF 4310 ATN9, SKF 4210 ATN9, SKF 4311 ATN9, SKF 4211 ATN9, SKF 4312 ATN9, SKF 4212 ATN9, SKF 4313 ATN9, SKF 4213 ATN9, SKF 4314 ATN9, SKF 4214 ATN9, SKF 4315 ATN9.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

1 comments:

  1. Players can benefit of|benefit from|reap the benefits of} the interactive game statistics and the detailed guess historical past, and so they can chat with the dealers, other gamers or contact Live Support whenever they want it. The Roulette game is one of the|is amongst the|is likely one of the} oldest, most iconic and attractive playing video games on the planet. Pragmatic 1xbet Play Roulette offers a superior Roulette playing in} expertise on desktop or cell devices.

    ReplyDelete

Item Reviewed: Vòng bi cầu 2 dãy SKF 4xxx ATN9 Rating: 5 Reviewed By: Unknown