­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Monday, October 3, 2016

Vòng bi cầu thông dụng, bảng tra các loại vòng bi

Đại lý vòng bi. SKF được xem là nhà sản xuất các loại vòng bi đầu tàu trên thế giới. Do vậy người ta thường lấy các thông số kích thước vòng bi SKF làm chuẩn mực trong thiết kế, gia công chế tạo máy. Thực tế hầu hết các hãng vòng bi khác đều sản xuất các loại vòng bi có các ký mã hiệu và các kích thước tương đương hoặc giống như của SKF, các hãng đó là FAG, vòng bi NSK, vòng bi Timken v.v. Bài viết hôm nay đại lý vòng bi tiếp tục giới thiệu các bảng tra vòng bi cầu kế tiếp có các kích cỡ trung bình. Vòng bi cầu SKF cỡ trung bình được xem là các dải vòng bi sử dụng nhiều nhất trong gia công chế tạo máy cơ khí. Dưới đây là bảng tra vòng bi SKF và các thông số kích thước vòng bi.
Đại lý vòng bi, bảng tra vòng bi, giá vòng bi
Vòng bi cầu thông dụng
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF 6313-Z, SKF 6213 M, SKF 6313-RS1, SKF 6413, SKF 6013-2Z, SKF 6013-RS1, SKF 6313 M, SKF 6013-Z, SKF 61813-2RS1 6213-2rs1 Chi tiết
62313-2rs1 Chi tiết
61813 Chi tiết
61813-2RZ Chi tiết
6013 Chi tiết
6213 Chi tiết
6313-Z Chi tiết
6213 M Chi tiết
6313-RS1 Chi tiết
6413 Chi tiết
6013-2Z Chi tiết
6013-RS1 Chi tiết
6313 M Chi tiết
6013-Z Chi tiết
61813-2rs1 Chi tiết
16013 Chi tiết
E2.6313-2Z Chi tiết
6213-Z Chi tiết
61913 Chi tiết
6013-2rs1 Chi tiết
SKF 6213-2Z, SKF 6313-2RS1, SKF 6313, SKF RMS 22, SKF 61814, SKF 6014-RS1, SKF 6014, SKF 6014 M, SKF 6214 62213-2rs1 Chi tiết
6013 M Chi tiết
61913-2rs1 Chi tiết
6313-2Z Chi tiết
6213-RS1 Chi tiết
61913-2RZ Chi tiết
6213-2Z Chi tiết
6313-2rs1 Chi tiết
6313 Chi tiết
RMS 22 Chi tiết
61814 Chi tiết
6014-RS1 Chi tiết
6014 Chi tiết
6014 M Chi tiết
6214 Chi tiết
62314-2rs1 Chi tiết
62214-2rs1 Chi tiết
6214-2Z Chi tiết
6414 Chi tiết
61914-2RZ Chi tiết
SKF 6214-RS1, SKF 6314-2RS1, SKF 6314-2Z, SKF 6014-Z, SKF 6314-Z, SKF 6214 M, SKF 6314-RS1, SKF 61814-2RS1 6214-2rs1 Chi tiết
16014 Chi tiết
61914-2rs1 Chi tiết
6314 M Chi tiết
61914 Chi tiết
6014-2rs1 Chi tiết
6214-RS1 Chi tiết
6314-2rs1 Chi tiết
6314-2Z Chi tiết
6014-Z Chi tiết
6314-Z Chi tiết
6214 M Chi tiết
6314-RS1 Chi tiết
61814-2rs1 Chi tiết
61814-2RZ Chi tiết
6214-Z Chi tiết
E2.6314-2Z Chi tiết
6014-2Z Chi tiết
6314 Chi tiết
61815-2RZ Chi tiết
SKF 6215, SKF 6215 M, SKF 6015-RS1, SKF 6015-Z, SKF 61915-2RZ, SKF 6215-2Z, SKF 6315-RS1 6015-2RZ Chi tiết
61815 Chi tiết
6215-2rs1 Chi tiết
6015 Chi tiết
6315-2rs1 Chi tiết
6315 M Chi tiết
6315-2Z Chi tiết
6215 Chi tiết
6215 M Chi tiết
6015-RS1 Chi tiết
6015-Z Chi tiết
61915-2RZ Chi tiết
6215-2Z Chi tiết
6315-RS1 Chi tiết
6315-Z Chi tiết
6415 Chi tiết
6015-2Z Chi tiết
16015 Chi tiết
6215-Z Chi tiết
61815-2rs1 Chi tiết
SKF 6015-RZ, SKF 6315, SKF RMS 24, SKF RLS 24, SKF 6316-RS1, SKF 6216-RS1, SKF 61816, SKF 61916-2RS1 61915-2rs1 Chi tiết
61915 Chi tiết
6215-RS1 Chi tiết
6015-2rs1 Chi tiết
E2.6315-2Z Chi tiết
6015 M Chi tiết
6015-RZ Chi tiết
6315 Chi tiết
RMS 24 Chi tiết
RLS 24 Chi tiết
6316-RS1 Chi tiết
6216-RS1 Chi tiết
61816 Chi tiết
61916-2rs1 Chi tiết
E2.6316-2Z Chi tiết
6016 Chi tiết
6216 Chi tiết
6416 Chi tiết
16016 Chi tiết
61816-2RZ Chi tiết
SKF 6316-2Z, SKF 6216-2Z, SKF 6316-Z, SKF 61916-2RZ, SKF 6216-Z, SKF 61816-2RS1, SKF 6316 61916 Chi tiết
6316 M Chi tiết
6316-2rs1 Chi tiết
6016-2rs1 Chi tiết
6016-2Z Chi tiết
6216 M Chi tiết
6016-RS1 Chi tiết
6316-2Z Chi tiết
6216-2Z Chi tiết
6316-Z Chi tiết
61916-2RZ Chi tiết
6216-Z Chi tiết
61816-2rs1 Chi tiết
6316 Chi tiết
6016-Z Chi tiết
6216-2rs1 Chi tiết
6217-Z Chi tiết
61817 Chi tiết
6317-2Z Chi tiết
6017 Chi tiết
SKF 61817-2RZ, SKF 6017-Z, SKF 6017-2Z, SKF 16017, SKF 61917, SKF 6317-RS1, SKF 6317-2RS1, SKF 6217-2RS1 6317 M Chi tiết
6317-Z Chi tiết
6217 M Chi tiết
6217 Chi tiết
61817-2rs1 Chi tiết
6417 Chi tiết
6217-RS1 Chi tiết
61817-2RZ Chi tiết
6017-Z Chi tiết
6017-2Z Chi tiết
16017 Chi tiết
61917 Chi tiết
6317-RS1 Chi tiết
6317-2rs1 Chi tiết
6217-2rs1 Chi tiết
6217-2Z Chi tiết
6017-RS1 Chi tiết
6017-2rs1 Chi tiết
6317 Chi tiết
RMS 28 Chi tiết
SKF 6218-RS1, SKF 6218-2Z, SKF 6018 M, SKF 6218, SKF 6418, SKF 61818-2RZ, SKF 6318-2Z, SKF 16018 RLS 28 Chi tiết
6218-2rs1 Chi tiết
6018-Z Chi tiết
61818 Chi tiết
61818-2rs1 Chi tiết
6018-RS1 Chi tiết
6018 Chi tiết
6218-RS1 Chi tiết
6218-2Z Chi tiết
6018 M Chi tiết
6218 Chi tiết
6418 Chi tiết
61818-2RZ Chi tiết
6318-2Z Chi tiết
16018 Chi tiết
6318 M Chi tiết
6018-2rs1 Chi tiết
6318-2rs1 Chi tiết
61918 Chi tiết
6218-Z Chi tiết
Các bạn có thể nhấn vào mục chi tiết để tham khảo thêm giá các loại vòng bi cụ thể.
Các ưu điểm của vòng bi cầu đó là chúng có tốc độ làm việc cao nhất trong các loại vòng bi, hệ số ma sát nhỏ do tính chất tiếp xúc của viên bi và ca bi. Ưu điểm về giá thành. Nếu bạn đem so sánh giá các loại vòng bi, thì thông thường vòng bi cầu có giá rẻ hơn các loại vòng bi khác có cùng kích cỡ đường kính, do chúng có kết cấu và cách chế tạo đơn giản hơn. Đến đây trang web đại lý vòng bi xin được kết thúc bài viết. Để tham khảo thêm các loại vòng bi khác, mời các bạn xem thêm tại: dai ly vong bi, com.
Danh mục vòng bi SKF 6213-2RS1, SKF 62313-2RS1, SKF 61813, SKF 61813-2RZ, SKF 6013, SKF 6213, SKF 6313-Z, SKF 6213 M, SKF 6313-RS1, SKF 6413, SKF 6013-2Z, SKF 6013-RS1, SKF 6313 M, SKF 6013-Z, SKF 61813-2RS1, SKF 16013, SKF E2.6313-2Z, SKF 6213-Z, SKF 61913, SKF 6013-2RS1
vòng bi SKF 62213-2RS1, SKF 6013 M, SKF 61913-2RS1, SKF 6313-2Z, SKF 6213-RS1, SKF 61913-2RZ, SKF 6213-2Z, SKF 6313-2RS1, SKF 6313, SKF RMS 22, SKF 61814, SKF 6014-RS1, SKF 6014, SKF 6014 M, SKF 6214, SKF 62314-2RS1, SKF 62214-2RS1, SKF 6214-2Z, SKF 6414, SKF 61914-2RZ
vòng bi SKF 6214-2RS1, SKF 16014, SKF 61914-2RS1, SKF 6314 M, SKF 61914, SKF 6014-2RS1, SKF 6214-RS1, SKF 6314-2RS1, SKF 6314-2Z, SKF 6014-Z, SKF 6314-Z, SKF 6214 M, SKF 6314-RS1, SKF 61814-2RS1, SKF 61814-2RZ, SKF 6214-Z, SKF E2.6314-2Z, SKF 6014-2Z, SKF 6314, SKF 61815-2RZ
vòng bi SKF 6015-2RZ, SKF 61815, SKF 6215-2RS1, SKF 6015, SKF 6315-2RS1, SKF 6315 M, SKF 6315-2Z, SKF 6215, SKF 6215 M, SKF 6015-RS1, SKF 6015-Z, SKF 61915-2RZ, SKF 6215-2Z, SKF 6315-RS1, SKF 6315-Z, SKF 6415, SKF 6015-2Z, SKF 16015, SKF 6215-Z, SKF 61815-2RS1
vòng bi SKF 61915-2RS1, SKF 61915, SKF 6215-RS1, SKF 6015-2RS1, SKF E2.6315-2Z, SKF 6015 M, SKF 6015-RZ, SKF 6315, SKF RMS 24, SKF RLS 24, SKF 6316-RS1, SKF 6216-RS1, SKF 61816, SKF 61916-2RS1, SKF E2.6316-2Z, SKF 6016, SKF 6216, SKF 6416, SKF 16016, SKF 61816-2RZ
vòng bi SKF 61916, SKF 6316 M, SKF 6316-2RS1, SKF 6016-2RS1, SKF 6016-2Z, SKF 6216 M, SKF 6016-RS1, SKF 6316-2Z, SKF 6216-2Z, SKF 6316-Z, SKF 61916-2RZ, SKF 6216-Z, SKF 61816-2RS1, SKF 6316, SKF 6016-Z, SKF 6216-2RS1, SKF 6217-Z, SKF 61817, SKF 6317-2Z, SKF 6017
vòng bi SKF 6317 M, SKF 6317-Z, SKF 6217 M, SKF 6217, SKF 61817-2RS1, SKF 6417, SKF 6217-RS1, SKF 61817-2RZ, SKF 6017-Z, SKF 6017-2Z, SKF 16017, SKF 61917, SKF 6317-RS1, SKF 6317-2RS1, SKF 6217-2RS1, SKF 6217-2Z, SKF 6017-RS1, SKF 6017-2RS1, SKF 6317, SKF RMS 28
vòng bi SKF RLS 28, SKF 6218-2RS1, SKF 6018-Z, SKF 61818, SKF 61818-2RS1, SKF 6018-RS1, SKF 6018, SKF 6218-RS1, SKF 6218-2Z, SKF 6018 M, SKF 6218, SKF 6418, SKF 61818-2RZ, SKF 6318-2Z, SKF 16018, SKF 6318 M, SKF 6018-2RS1, SKF 6318-2RS1, SKF 61918, SKF 6218-Z.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi cầu thông dụng, bảng tra các loại vòng bi Rating: 5 Reviewed By: Unknown