­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Monday, December 5, 2016

Vòng bi đũa NU, NJ 21x, 22x, 23x, 31x4

Giới thiệu vòng bi đũa, vòng bi con lăn và bảng tra vòng bi đũa, vòng bi con lăn. Trong một số bài viết trước, trang web đại lý vòng bi đã có dịp đề cập đến các loại vòng bi cầu, vòng bi tiếp xúc góc, vòng bi chặn, vòng bi đũa/ vòng bi con lăn v.v. Kèm theo đó là bảng tra các loại vòng bi. Bài viết này trang đại lý vòng bi xin được tiếp tục giới thiệu về các tính năng, ưu điểm của loại vòng bi đũa, vòng bi con lăn có đường kính vòng trong từ 90mm đến 120mm, kèm theo là bảng tra vòng bi đũa của SKF, trong đó bao gồm các thông số kích thước vòng bi, đường kính trong vòng bi, đường kính ngoài vòng bi, chiều rộng vòng bi và bảng tham khảo giá vòng bi đũa, gia vòng bi con lăn.
Vòng bi SKF NJ 2218 ECN1ML, SKF NJ 2218 ECML, SKF NU 218 ECM, SKF NU 218 ECJ, SKF NUP 318 ECML
Vòng bi đũa đường kính từ 90mm
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Speed ratings Designation Details
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF NU 218 ECP, SKF NJ 2318 ECML, SKF NU 2318 ECP, SKF NU 2318 ECM, SKF NU 2318 ECJ NJ 2218 ECN1ML Xem chi tiết
NJ 2218 ECML Xem chi tiết
NU 218 ECM Xem chi tiết
NU 218 ECJ Xem chi tiết
NUP 318 ECML Xem chi tiết
NU 218 ECP Xem chi tiết
NJ 2318 ECML Xem chi tiết
NU 2318 ECP Xem chi tiết
NU 2318 ECM Xem chi tiết
NU 2318 ECJ Xem chi tiết
NUP 2318 ECP Xem chi tiết
NJ 318 ECM Xem chi tiết
NJ 318 ECJ Xem chi tiết
NJ 318 ECP Xem chi tiết
NUP 2218 ECP Xem chi tiết
NUP 218 ECP Xem chi tiết
NUP 218 ECM Xem chi tiết
NU 418 Xem chi tiết
NJ 2318 ECM Xem chi tiết
NJ 2318 ECJ Xem chi tiết
SKF NJ 218 ECP, SKF NJ 218 ECJ, SKF NU 218 ECML, SKF NU 1018 ML, SKF NU 2318 ECML NJ 2318 ECP Xem chi tiết
NU 1018 M Xem chi tiết
NU 2218 ECP Xem chi tiết
NU 2218 ECM Xem chi tiết
NU 2218 ECJ Xem chi tiết
NU 418 M Xem chi tiết
N 218 ECP Xem chi tiết
NJ 218 ECM Xem chi tiết
NJ 218 ECP Xem chi tiết
NJ 218 ECJ Xem chi tiết
NU 218 ECML Xem chi tiết
NU 1018 ML Xem chi tiết
NU 2318 ECML Xem chi tiết
NUP 318 ECM Xem chi tiết
NU 318 ECP Xem chi tiết
NU 318 ECM Xem chi tiết
NUP 318 ECJ Xem chi tiết
NU 318 ECJ Xem chi tiết
NU 2218 ECML Xem chi tiết
NUP 218 ECML Xem chi tiết
SKF NJ 318 ECML, SKF N 318 ECM, SKF N 318 ECP, SKF NJ 219 ECML, SKF NU 2219 ECJ, SKF NU 2219 ECM, SKF NU 2219 ECP NUP 2318 ECML Xem chi tiết
NJ 2218 ECJ Xem chi tiết
NJ 2218 ECP Xem chi tiết
NJ 2218 ECM Xem chi tiết
NU 318 ECML Xem chi tiết
NJ 318 ECML Xem chi tiết
N 318 ECM Xem chi tiết
N 318 ECP Xem chi tiết
NJ 219 ECML Xem chi tiết
NU 2219 ECJ Xem chi tiết
NU 2219 ECM Xem chi tiết
NU 2219 ECP Xem chi tiết
NUP 2319 ECP Xem chi tiết
NUP 2319 ECJ Xem chi tiết
NU 1019 ML Xem chi tiết
NU 319 ECML Xem chi tiết
NJ 2219 ECM Xem chi tiết
NJ 319 ECP Xem chi tiết
NJ 2219 ECJ Xem chi tiết
NJ 2219 ECP Xem chi tiết
SKF NJ 219 ECM, SKF NJ 219 ECJ, SKF NJ 319 ECN2ML, SKF NU 2319 ECML, SKF NUP 319 ECML, SKF N 319 ECM NJ 319 ECJ Xem chi tiết
NJ 319 ECM Xem chi tiết
NUP 2219 ECP Xem chi tiết
NUP 219 ECML Xem chi tiết
NUP 2319 ECML Xem chi tiết
NJ 219 ECP Xem chi tiết
NJ 219 ECM Xem chi tiết
NJ 219 ECJ Xem chi tiết
NJ 319 ECN2ML Xem chi tiết
NU 2319 ECML Xem chi tiết
NUP 319 ECML Xem chi tiết
N 319 ECM Xem chi tiết
N 319 ECP Xem chi tiết
NU 2319 ECP Xem chi tiết
NU 2319 ECJ Xem chi tiết
NJ 2319 ECP Xem chi tiết
NJ 2319 ECJ Xem chi tiết
NU 219 ECML Xem chi tiết
NJ 319 ECML Xem chi tiết
NU 219 ECM Xem chi tiết
SKF NUP 219 ECP, SKF NJ 2319 ECML, SKF NU 319 ECJ, SKF NU 319 ECP, SKF NU 319 ECM, SKF NU 419 M, SKF N 219 ECP NU 219 ECP Xem chi tiết
NU 219 ECJ Xem chi tiết
NUP 319 ECP Xem chi tiết
NUP 319 ECM Xem chi tiết
NUP 219 ECM Xem chi tiết
NUP 219 ECP Xem chi tiết
NJ 2319 ECML Xem chi tiết
NU 319 ECJ Xem chi tiết
NU 319 ECP Xem chi tiết
NU 319 ECM Xem chi tiết
NU 419 M Xem chi tiết
N 219 ECP Xem chi tiết
NU 2320 ECN1ML Xem chi tiết
NUP 2320 ECML Xem chi tiết
N 320 ECP Xem chi tiết
N 320 ECM Xem chi tiết
NU 2220 ECML Xem chi tiết
NU 320 ECM Xem chi tiết
NU 320 ECJ Xem chi tiết
NU 320 ECP Xem chi tiết
SKF NJ 320 ECM, SKF NUP 2220 ECML, SKF NU 320 ECN1ML, SKF NJ 220 ECML, SKF NU 320 ECML, SKF NU 2220 ECM NU 2320 ECML Xem chi tiết
NJ 2320 ECJ Xem chi tiết
NJ 2320 ECM Xem chi tiết
NJ 2320 ECP Xem chi tiết
NJ 320 ECJ Xem chi tiết
NJ 320 ECP Xem chi tiết
NJ 320 ECM Xem chi tiết
NUP 2220 ECML Xem chi tiết
NU 320 ECN1ML Xem chi tiết
NJ 220 ECML Xem chi tiết
NU 320 ECML Xem chi tiết
NU 2220 ECM Xem chi tiết
NU 2220 ECJ Xem chi tiết
NU 2220 ECP Xem chi tiết
N 220 ECP Xem chi tiết
NU 220 ECML Xem chi tiết
NU 220 ECP Xem chi tiết
NU 220 ECM Xem chi tiết
NU 220 ECJ Xem chi tiết
NJ 220 ECP Xem chi tiết
SKF NUP 2220 ECP, SKF NU 1020 ML, SKF NJ 2220 ECML, SKF NUP 2320 ECJ, SKF NUP 2320 ECP, SKF NUB 220 ECJ NJ 220 ECJ Xem chi tiết
NJ 220 ECM Xem chi tiết
NUP 220 ECML Xem chi tiết
NU 1020 M Xem chi tiết
NUP 320 ECML Xem chi tiết
NUP 2220 ECP Xem chi tiết
NU 1020 ML Xem chi tiết
NJ 2220 ECML Xem chi tiết
NUP 2320 ECJ Xem chi tiết
NUP 2320 ECP Xem chi tiết
NUB 220 ECJ Xem chi tiết
NJ 2320 ECML Xem chi tiết
NU 420 M Xem chi tiết
NU 2320 ECP Xem chi tiết
NJ 320 ECML Xem chi tiết
NJ 2220 ECP Xem chi tiết
NJ 2220 ECM Xem chi tiết
NU 2320 ECM Xem chi tiết
NU 2320 ECJ Xem chi tiết
NJ 2220 ECJ Xem chi tiết
SKF CRM 32 AMB, SKF NJ 321 ECML, SKF NU 321 ECML, SKF NUP 221 ECML, SKF NU 421 M, SKF NU 1021 M, SKF NJ 321 ECJ NUP 320 ECJ Xem chi tiết
NUP 220 ECP Xem chi tiết
NU 2220 ECNML Xem chi tiết
CRL 32 AMB Xem chi tiết
CRM 32 AMB Xem chi tiết
NJ 321 ECML Xem chi tiết
NU 321 ECML Xem chi tiết
NUP 221 ECML Xem chi tiết
NU 421 M Xem chi tiết
NU 1021 M Xem chi tiết
NJ 321 ECJ Xem chi tiết
NJ 321 ECP Xem chi tiết
NJ 221 ECJ Xem chi tiết
NJ 221 ECP Xem chi tiết
NU 221 ECP Xem chi tiết
NU 221 ECJ Xem chi tiết
NU 1021 ML Xem chi tiết
NU 221 ECML Xem chi tiết
NU 321 ECP Xem chi tiết
NU 321 ECJ Xem chi tiết
SKF NU 222 ECP, SKF NU 222 ECM, SKF NJ 2322 ECMA, SKF NJ 422, SKF NUP 222 ECP, SKF NU 322 ECNML NJ 221 ECML Xem chi tiết
NUP 221 ECP Xem chi tiết
N 321 ECP Xem chi tiết
N 221 ECP Xem chi tiết
NU 222 ECJ Xem chi tiết
NU 222 ECP Xem chi tiết
NU 222 ECM Xem chi tiết
NJ 2322 ECMA Xem chi tiết
NJ 422 Xem chi tiết
NUP 222 ECP Xem chi tiết
NU 322 ECNML Xem chi tiết
NUP 2322 ECP Xem chi tiết
N 322 ECP Xem chi tiết
N 322 ECM Xem chi tiết
NU 2322 ECP Xem chi tiết
NU 2222 ECN1ML Xem chi tiết
NUB 222 ECJ Xem chi tiết
NU 422 Xem chi tiết
NJ 2322 ECP Xem chi tiết
NUP 322 ECML Xem chi tiết
SKF N 222 ECP, SKF N 222 ECM, SKF NU 322 ECML, SKF NUP 2222 ECP, SKF NU 2222 ECJ, SKF NU 2222 ECP, SKF NJ 222 ECML NU 222 ECML Xem chi tiết
NU 322 ECM Xem chi tiết
NU 322 ECP Xem chi tiết
NU 322 ECJ Xem chi tiết
N 222 ECP Xem chi tiết
N 222 ECM Xem chi tiết
NU 322 ECML Xem chi tiết
NUP 2222 ECP Xem chi tiết
NU 2222 ECJ Xem chi tiết
NU 2222 ECP Xem chi tiết
NJ 222 ECML Xem chi tiết
NU 1022 ML Xem chi tiết
NU 2222 ECML Xem chi tiết
NUP 222 ECML Xem chi tiết
NUP 322 ECP Xem chi tiết
NUP 322 ECJ Xem chi tiết
NJ 2222 ECJ Xem chi tiết
NJ 2222 ECP Xem chi tiết
NJ 422 M Xem chi tiết
NJ 322 ECP Xem chi tiết
SKF NU 1022 M, SKF NJ 222 ECJ, SKF NJ 222 ECM, SKF NU 2322 ECMA, SKF NJ 322 ECML, SKF NUP 2222 ECML NJ 322 ECJ Xem chi tiết
NJ 2222 ECML Xem chi tiết
NJ 322 ECM Xem chi tiết
NU 2222 ECNML Xem chi tiết
NJ 222 ECP Xem chi tiết
NU 1022 M Xem chi tiết
NJ 222 ECJ Xem chi tiết
NJ 222 ECM Xem chi tiết
NU 2322 ECMA Xem chi tiết
NJ 322 ECML Xem chi tiết
NUP 2222 ECML Xem chi tiết
CRL 36 AMB Xem chi tiết
CRM 36 AMB Xem chi tiết
NU 2324 ECML Xem chi tiết
NUP 2224 ECML Xem chi tiết
NJ 2224 ECML Xem chi tiết
NU 2324 ECM Xem chi tiết
NU 1024 ML Xem chi tiết
NU 1024 M Xem chi tiết
NUP 2324 ECML Xem chi tiết
SKF NU 424, SKF NUP 224 ECML, SKF N 324 ECP, SKF N 324 ECM, SKF NUP 324 ECJ, SKF NUP 324 ECP, SKF NU 2224 ECNML NU 224 ECML Xem chi tiết
NJ 1024 ML Xem chi tiết
NJ 324 ECM Xem chi tiết
NJ 324 ECP Xem chi tiết
NJ 324 ECJ Xem chi tiết
NU 424 Xem chi tiết
NUP 224 ECML Xem chi tiết
N 324 ECP Xem chi tiết
N 324 ECM Xem chi tiết
NUP 324 ECJ Xem chi tiết
NUP 324 ECP Xem chi tiết
NU 2224 ECNML Xem chi tiết
NUP 224 ECP Xem chi tiết
NUP 224 ECJ Xem chi tiết
NU 324 ECP Xem chi tiết
NU 324 ECJ Xem chi tiết
NU 324 ECM Xem chi tiết
NU 324 ECML Xem chi tiết
NU 324 ECPH Xem chi tiết
NJ 224 ECML Xem chi tiết
Trên dây là bảng tra vòng bi đũa, vòng bi con lăn của SKF áp dụng cho các đường kính vòng bi từ 90mm đến 120mm. Các bạn có thể sử dụng các thông số vòng bi trên cho một số loại vòng bi tương đương hoặc các bạn có thể xem thêm các bài viết khác của trang web dai ly vong bi để tìm kiếm các loại vòng bi phù hợp cho riêng mình.
Từ khóa: Vòng bi SKF NJ 2218 ECN1ML, SKF NJ 2218 ECML, SKF NU 218 ECM, SKF NU 218 ECJ, SKF NUP 318 ECML, SKF NU 218 ECP, SKF NJ 2318 ECML, SKF NU 2318 ECP, SKF NU 2318 ECM, SKF NU 2318 ECJ, SKF NUP 2318 ECP, SKF NJ 318 ECM, SKF NJ 318 ECJ, SKF NJ 318 ECP, SKF NUP 2218 ECP, SKF NUP 218 ECP, SKF NUP 218 ECM, SKF NU 418, SKF NJ 2318 ECM, SKF NJ 2318 ECJ
Vòng bi SKF NJ 2318 ECP, SKF NU 1018 M, SKF NU 2218 ECP, SKF NU 2218 ECM, SKF NU 2218 ECJ, SKF NU 418 M, SKF N 218 ECP, SKF NJ 218 ECM, SKF NJ 218 ECP, SKF NJ 218 ECJ, SKF NU 218 ECML, SKF NU 1018 ML, SKF NU 2318 ECML, SKF NUP 318 ECM, SKF NU 318 ECP, SKF NU 318 ECM, SKF NUP 318 ECJ, SKF NU 318 ECJ, SKF NU 2218 ECML, SKF NUP 218 ECML
Vòng bi SKF NUP 2318 ECML, SKF NJ 2218 ECJ, SKF NJ 2218 ECP, SKF NJ 2218 ECM, SKF NU 318 ECML, SKF NJ 318 ECML, SKF N 318 ECM, SKF N 318 ECP, SKF NJ 219 ECML, SKF NU 2219 ECJ, SKF NU 2219 ECM, SKF NU 2219 ECP, SKF NUP 2319 ECP, SKF NUP 2319 ECJ, SKF NU 1019 ML, SKF NU 319 ECML, SKF NJ 2219 ECM, SKF NJ 319 ECP, SKF NJ 2219 ECJ, SKF NJ 2219 ECP
Vòng bi SKF NJ 319 ECJ, SKF NJ 319 ECM, SKF NUP 2219 ECP, SKF NUP 219 ECML, SKF NUP 2319 ECML, SKF NJ 219 ECP, SKF NJ 219 ECM, SKF NJ 219 ECJ, SKF NJ 319 ECN2ML, SKF NU 2319 ECML, SKF NUP 319 ECML, SKF N 319 ECM, SKF N 319 ECP, SKF NU 2319 ECP, SKF NU 2319 ECJ, SKF NJ 2319 ECP, SKF NJ 2319 ECJ, SKF NU 219 ECML, SKF NJ 319 ECML, SKF NU 219 ECM
Vòng bi SKF NU 219 ECP, SKF NU 219 ECJ, SKF NUP 319 ECP, SKF NUP 319 ECM, SKF NUP 219 ECM, SKF NUP 219 ECP, SKF NJ 2319 ECML, SKF NU 319 ECJ, SKF NU 319 ECP, SKF NU 319 ECM, SKF NU 419 M, SKF N 219 ECP, SKF NU 2320 ECN1ML, SKF NUP 2320 ECML, SKF N 320 ECP, SKF N 320 ECM, SKF NU 2220 ECML, SKF NU 320 ECM, SKF NU 320 ECJ, SKF NU 320 ECP
Vòng bi SKF NU 2320 ECML, SKF NJ 2320 ECJ, SKF NJ 2320 ECM, SKF NJ 2320 ECP, SKF NJ 320 ECJ, SKF NJ 320 ECP, SKF NJ 320 ECM, SKF NUP 2220 ECML, SKF NU 320 ECN1ML, SKF NJ 220 ECML, SKF NU 320 ECML, SKF NU 2220 ECM, SKF NU 2220 ECJ, SKF NU 2220 ECP, SKF N 220 ECP, SKF NU 220 ECML, SKF NU 220 ECP, SKF NU 220 ECM, SKF NU 220 ECJ, SKF NJ 220 ECP
Vòng bi SKF NJ 220 ECJ, SKF NJ 220 ECM, SKF NUP 220 ECML, SKF NU 1020 M, SKF NUP 320 ECML, SKF NUP 2220 ECP, SKF NU 1020 ML, SKF NJ 2220 ECML, SKF NUP 2320 ECJ, SKF NUP 2320 ECP, SKF NUB 220 ECJ, SKF NJ 2320 ECML, SKF NU 420 M, SKF NU 2320 ECP, SKF NJ 320 ECML, SKF NJ 2220 ECP, SKF NJ 2220 ECM, SKF NU 2320 ECM, SKF NU 2320 ECJ, SKF NJ 2220 ECJ
Vòng bi SKF NUP 320 ECJ, SKF NUP 220 ECP, SKF NU 2220 ECNML, SKF CRL 32 AMB, SKF CRM 32 AMB, SKF NJ 321 ECML, SKF NU 321 ECML, SKF NUP 221 ECML, SKF NU 421 M, SKF NU 1021 M, SKF NJ 321 ECJ, SKF NJ 321 ECP, SKF NJ 221 ECJ, SKF NJ 221 ECP, SKF NU 221 ECP, SKF NU 221 ECJ, SKF NU 1021 ML, SKF NU 221 ECML, SKF NU 321 ECP, SKF NU 321 ECJ
Vòng bi SKF NJ 221 ECML, SKF NUP 221 ECP, SKF N 321 ECP, SKF N 221 ECP, SKF NU 222 ECJ, SKF NU 222 ECP, SKF NU 222 ECM, SKF NJ 2322 ECMA, SKF NJ 422, SKF NUP 222 ECP, SKF NU 322 ECNML, SKF NUP 2322 ECP, SKF N 322 ECP, SKF N 322 ECM, SKF NU 2322 ECP, SKF NU 2222 ECN1ML, SKF NUB 222 ECJ, SKF NU 422, SKF NJ 2322 ECP, SKF NUP 322 ECML
Vòng bi SKF NU 222 ECML, SKF NU 322 ECM, SKF NU 322 ECP, SKF NU 322 ECJ, SKF N 222 ECP, SKF N 222 ECM, SKF NU 322 ECML, SKF NUP 2222 ECP, SKF NU 2222 ECJ, SKF NU 2222 ECP, SKF NJ 222 ECML, SKF NU 1022 ML, SKF NU 2222 ECML, SKF NUP 222 ECML, SKF NUP 322 ECP, SKF NUP 322 ECJ, SKF NJ 2222 ECJ, SKF NJ 2222 ECP, SKF NJ 422 M, SKF NJ 322 ECP
Vòng bi SKF NJ 322 ECJ, SKF NJ 2222 ECML, SKF NJ 322 ECM, SKF NU 2222 ECNML, SKF NJ 222 ECP, SKF NU 1022 M, SKF NJ 222 ECJ, SKF NJ 222 ECM, SKF NU 2322 ECMA, SKF NJ 322 ECML, SKF NUP 2222 ECML, SKF CRL 36 AMB, SKF CRM 36 AMB, SKF NU 2324 ECML, SKF NUP 2224 ECML, SKF NJ 2224 ECML, SKF NU 2324 ECM, SKF NU 1024 ML, SKF NU 1024 M, SKF NUP 2324 ECML
Vòng bi SKF NU 224 ECML, SKF NJ 1024 ML, SKF NJ 324 ECM, SKF NJ 324 ECP, SKF NJ 324 ECJ, SKF NU 424, SKF NUP 224 ECML, SKF N 324 ECP, SKF N 324 ECM, SKF NUP 324 ECJ, SKF NUP 324 ECP, SKF NU 2224 ECNML, SKF NUP 224 ECP, SKF NUP 224 ECJ, SKF NU 324 ECP, SKF NU 324 ECJ, SKF NU 324 ECM, SKF NU 324 ECML, SKF NU 324 ECPH, SKF NJ 224 ECML.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi đũa NU, NJ 21x, 22x, 23x, 31x4 Rating: 5 Reviewed By: Unknown