­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Friday, December 9, 2016

Vòng bi tang trống với ống lót

Trang web đại lý vòng bi giới thiệu loạt bài viết về các loại vòng bi, bảng tra vòng bi, thống số kích thước vòng bi, đặc tính, ưu điểm, giá vòng bi v.v. Trong bài viết tiếp theo dưới đây, đại lý vòng bi xin giới thiệu với bạn đọc loại vòng bi kế tiếp, đó là vòng bi tang trống có ống lót của SKF. Trước hết là phần bảng tra vòng bi gồm các thông số kích thước vòng bi, đường kích ngoài vòng bi, đường kính trong và chiều rộng vòng bi tang trống có ống lót
Vòng bi tang trống, vòng bi tự lựa có ống lót
Vòng bi tang trống với ống lót
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load Speed ratings Designations Details
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Thiết kế / ký hiệu Adapter sleeve Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF 22308 EK, SKF BS2-2208-2RSK/VT143, SKF BS2-2209-2RSK/VT143, SKF 22309 EK, SKF 21309 EK 22205 EK H 305 Chi tiết
22206 EK H 306 Chi tiết
21306 CCK H 306 Chi tiết
21307 CCK H 307 Chi tiết
22207 EK H 307 Chi tiết
22208 EK H 308 Chi tiết
21308 EK H 308 Chi tiết
22308 EK H 2308 Chi tiết
BS222082rskvt143 H 2308 E Chi tiết
BS222092rskvt143 H 309 E Chi tiết
22309 EK H 2309 Chi tiết
21309 EK H 309 Chi tiết
22209 EK H 309 Chi tiết
22210 EK H 310 Chi tiết
BS222102rskvt143 H 310 E Chi tiết
22310 EK H 2310 Chi tiết
21310 EK H 310 Chi tiết
22211 EK H 311 Chi tiết
BS222112rskvt143 H 311 E Chi tiết
22311 EK H 2311 Chi tiết
SKF BS2-2214-2RSK/VT143, SKF 21314 EK, SKF 22214 EK, SKF 22313 EK, SKF BS2-2213-2RSK/VT143 21311 EK H 311 Chi tiết
22312 EK H 2312 Chi tiết
21312 EK H 312 Chi tiết
22212 EK H 312 Chi tiết
BS222122rskvt143 H 312 E Chi tiết
22213 EK H 313 Chi tiết
BS222142rskvt143 H 314 E Chi tiết
21314 EK H 314 Chi tiết
22214 EK H 314 Chi tiết
22313 EK H 2313 Chi tiết
BS222132rskvt143 H 2313 E Chi tiết
22314 EK H 2314 Chi tiết
21313 EK H 313 Chi tiết
BS222152rskvt143 H 315 E Chi tiết
21315 EK H 315 Chi tiết
22315 EK H 2315 Chi tiết
22215 EK H 315 Chi tiết
22316 EK H 2316 Chi tiết
BS222162rskvt143 H 316 E Chi tiết
22216 EK H 316 Chi tiết
SKF 23218 CCK/W33, SKF 22218 EK, SKF 22318 EK, SKF 22219 EK, SKF 22319 EK, SKF 21319 EK 21316 EK H 316 Chi tiết
21317 EK H 317 Chi tiết
22317 EK H 2317 Chi tiết
22217 EK H 317 Chi tiết
BS222172rskvt143 H 317 E Chi tiết
BS222182rskvt143 h2318el73 Chi tiết
21318 EK H 318 Chi tiết
23218 CCK/W33 H 2318 Chi tiết
22218 EK H 318 Chi tiết
22318 EK H 2318 Chi tiết
22219 EK H 319 Chi tiết
22319 EK H 2319 Chi tiết
21319 EK H 319 Chi tiết
22220 EK H 320 Chi tiết
23120 CCK/W33 H 3120 Chi tiết
21320 EK H 320 Chi tiết
23220 CCK/W33 H 2320 Chi tiết
BS222202rs5kvt143 H 2320 E Chi tiết
22320 EK H 2320 Chi tiết
BS222222rs5kvt143 H 2322 E Chi tiết
SKF 23122-2CS5K/VT143, SKF 22324-2CS5K/VT143, SKF 23224-2CS5K/VT143, SKF BS2-2224-2RS5K/VT143 232222cs5kvt143 H 2322 E Chi tiết
23022 CCK/W33 H 322 Chi tiết
23122 CCK/W33 H 3122 Chi tiết
22222 EK H 322 Chi tiết
23222 CCK/W33 H 2322 Chi tiết
22322 EK H 2322 Chi tiết
231222cs5kvt143 H 3122 E Chi tiết
22324-2cs5kvt143 H 2324 Chi tiết
23224-2cs5kvt143 H 2324 L Chi tiết
BS222242rs5kvt143 H 2324 eh Chi tiết
22224 EK H 3124 Chi tiết
22324 CCK/W33 H 2324 Chi tiết
23024 CCK/W33 H 3024 Chi tiết
23124 CCK/W33 H 3124 Chi tiết
23224 CCK/W33 H 2324 Chi tiết
22226 EK H 3126 Chi tiết
22326-2cs5kvt143 H 2326 Chi tiết
22326 CCK/W33 H 2326 Chi tiết
23026-2cs5kvt143 H 3026 E Chi tiết
23126 CCK/W33 H 3126 Chi tiết
SKF 23128 CCK/W33, SKF 22228-2CS5K/VT143, SKF 23228-2CS5K/VT143, SKF 23028-2CS5K/VT143 23026 CCK/W33 H 3026 Chi tiết
23226 CCK/W33 H 2326 Chi tiết
23226-2cs5kvt143 H 2326 L Chi tiết
BS22226-2cs5kvt143 H 2326 L Chi tiết
22328-2cs5kvt143 H 2328 Chi tiết
23128 CCK/W33 H 3128 Chi tiết
22228-2cs5kvt143 H 3128 L Chi tiết
23228-2cs5kvt143 H 2328 Chi tiết
23028-2cs5kvt143 H 3028 E Chi tiết
22328 CCK/W33 H 2328 Chi tiết
22228 CCK/W33 H 3128 Chi tiết
23028 CCK/W33 H 3028 Chi tiết
23228 CCK/W33 H 2328 Chi tiết
23130 CCK/W33 H 3130 Chi tiết
23030 CCK/W33 H 3030 Chi tiết
23230 CCK/W33 H 2330 Chi tiết
22330 CCK/W33 H 2330 Chi tiết
22230 CCK/W33 H 3130 Chi tiết
22330-2cs5kvt143 H 2330 Chi tiết
23130-2cs5kvt143 H 3130 E Chi tiết
SKF 22332 CCK/W33, SKF 22232-2CS5K/VT143, SKF 23032-2CS5K/VT143, SKF 23032 CCK/W33, SKF 23232 CCK/W33 22230-2cs5kvt143 H 3130 Chi tiết
23230-2cs5kvt143 H 2330 L Chi tiết
23030-2cs5kvt143 H 3030 E Chi tiết
231322cs5kvt143 H 3132 E Chi tiết
22332 CCK/W33 H 2332 Chi tiết
222322cs5kvt143 H 3132 Chi tiết
230322cs5kvt143 H 3032 E Chi tiết
23032 CCK/W33 H 3032 Chi tiết
23232 CCK/W33 H 2332 Chi tiết
223322cs5kvt143 H 2332 Chi tiết
23132 CCK/W33 H 3132 Chi tiết
22232 CCK/W33 H 3132 Chi tiết
23234 CCK/W33 H 2334 Chi tiết
23134-2cs5kvt143 H 3134 E Chi tiết
23034-2cs5kvt143 H 3034 E Chi tiết
22234 CCK/W33 H 3134 Chi tiết
23134 CCK/W33 H 3134 Chi tiết
23034 CCK/W33 H 3034 Chi tiết
22234-2cs5kvt143 H 3134 Chi tiết
22334 CCK/W33 H 2334 Chi tiết
SKF 22236-2CS5K/VT143, SKF 23136 CCK/W33, SKF 22236 CCK/W33, SKF 23036-2CS5K/VT143, SKF 22238 CCK/W33 23136-2cs5kvt143 H 3136 L Chi tiết
23036 CCK/W33 H 3036 Chi tiết
23236 CCK/W33 H 2336 Chi tiết
22336 CCK/W33 H 2336 Chi tiết
23936 CCK/W33 H 3936 Chi tiết
22236-2cs5kvt143 H 3136 Chi tiết
23136 CCK/W33 H 3136 Chi tiết
22236 CCK/W33 H 3136 Chi tiết
23036-2cs5kvt143 H 3036 E Chi tiết
22238 CCK/W33 H 3138 Chi tiết
23038 CCK/W33 H 3038 Chi tiết
23138-2cs5kvt143 H 3138 Chi tiết
22238-2cs5kvt143 H 3138 Chi tiết
23138 CCK/W33 H 3138 Chi tiết
23938 CCK/W33 H 3938 Chi tiết
22338 CCK/W33 H 2338 Chi tiết
23238 CCK/W33 H 2338 Chi tiết
23240-2cs5kvt143 H 2340 L Chi tiết
23940 CCK/W33 H 3940 Chi tiết
23140 CCK/W33 H 3140 Chi tiết
SKF 23240 CCK/W33, SKF 23140-2CS5K/VT143, SKF 22244 CCK/W33, SKF 23144-2CS5K/VT143, SKF 23144 CCK/W33, SKF 23944 CCK/W33 23040 CCK/W33 H 3040 Chi tiết
23040-2cs5kvt143 H 3040 Chi tiết
22240-2cs5kvt143 H 3140 Chi tiết
22340 CCK/W33 H 2340 Chi tiết
22240 CCK/W33 H 3140 Chi tiết
23240 CCK/W33 H 2340 Chi tiết
23140-2cs5kvt143 H 3140 Chi tiết
22244 CCK/W33 oh3144 H Chi tiết
23144-2cs5kvt143 oh3144htl Chi tiết
23144 CCK/W33 oh3144 H Chi tiết
23944 CCK/W33 oh3944 H Chi tiết
22244-2cs5kvt143 oh3144 H Chi tiết
23044 CCK/W33 oh3044 H Chi tiết
22344 CCK/W33 OH 2344h Chi tiết
22344-2cs5kvt143 OH 2344h Chi tiết
23044-2cs5kvt143 oh3044 H Chi tiết
23244 CCK/W33 OH 2344h Chi tiết
23948 CCK/W33 oh3948 H Chi tiết
22248 CCK/W33 oh3148 H Chi tiết
23248 CCK/W33 OH 2348h Chi tiết
SKF 23052-2CS5K/VT143, SKF 23152-2CS5K/VT143, SKF 23952 CCK/W33, SKF 22352 CCK/W33, SKF 23052 CCK/W33 23048 CCK/W33 oh3048 H Chi tiết
22348 CCK/W33 OH 2348h Chi tiết
23148-2cs5kvt143 oh3148htl Chi tiết
23048-2cs5kvt143 oh3048 he Chi tiết
23148 CCK/W33 oh3148 H Chi tiết
230522cs5kvt143 oh3052 he Chi tiết
231522cs5kvt143 oh3152htl Chi tiết
23952 CCK/W33 oh3952 H Chi tiết
22352 CCK/W33 OH 2352h Chi tiết
23052 CCK/W33 oh3052 H Chi tiết
23152 CCK/W33 oh3152 H Chi tiết
23252 CCK/W33 OH 2352h Chi tiết
22252 CCK/W33 oh3152 H Chi tiết
23256 CCK/W33 OH 2356h Chi tiết
23956 CCK/W33 oh3956 H Chi tiết
23156-2cs5kvt143 oh3156htl Chi tiết
22256 CCK/W33 oh3156 H Chi tiết
22356 CCK/W33 OH 2356h Chi tiết
23156 CCK/W33 oh3156 H Chi tiết
23056 CCK/W33 oh3056 H Chi tiết
SKF 23260 CCK/W33, SKF 23164 CCK/W33, SKF 23964 CCK/W33, SKF 23164-2CS5K/VT143, SKF 22264 CCK/W33, SKF 23064 CCK/W33 23160 CCK/W33 oh3160h Chi tiết
23060 CCK/W33 oh3060h Chi tiết
23960 CCK/W33 oh3960h Chi tiết
22260 CCK/W33 oh3160h Chi tiết
23160-2cs5kvt143 oh3160he Chi tiết
23260 CCK/W33 oh3260h Chi tiết
23164 CCK/W33 oh3164 H Chi tiết
23964 CCK/W33 oh3964 H Chi tiết
23164-2cs5kvt143 oh3164 H Chi tiết
22264 CCK/W33 oh3164 H Chi tiết
23064 CCK/W33 oh3064 H Chi tiết
23264 CCK/W33 oh3264 H Chi tiết
23168-2cs5kvt143 oh3168 he Chi tiết
23968 CCK/W33 oh3968 H Chi tiết
23168 CCK/W33 oh3168 H Chi tiết
23268 cak/W33 oh3268 H Chi tiết
23068 CCK/W33 oh3068 H Chi tiết
23972 CCK/W33 oh3972 H Chi tiết
231722cs5kvt143 oh3172 he Chi tiết
22272 cak/W33 oh3172 H Chi tiết
SKF 22380 CAK/W33, SKF 23180 CAK/W33, SKF 23980 CCK/W33, SKF 23280 CAK/W33, SKF 23180-2CS5K/VT143 23172 CCK/W33 oh3172 H Chi tiết
23072 CCK/W33 oh3072 H Chi tiết
23272 cak/W33 oh3272 H Chi tiết
23076 CCK/W33 oh3076 H Chi tiết
23176 cak/W33 oh3176 H Chi tiết
23276 cak/W33 oh3276 H Chi tiết
23976 CCK/W33 oh3976 H Chi tiết
22380 cak/W33 oh3280h Chi tiết
23180 cak/W33 oh3180h Chi tiết
23980 CCK/W33 oh3980h Chi tiết
23280 cak/W33 oh3280h Chi tiết
23180-2cs5kvt143 oh3180he Chi tiết
23080 CCK/W33 oh3080h Chi tiết
23184 CKJ/W33 oh3184 H Chi tiết
23284 cak/W33 oh3284 H Chi tiết
23084 cak/W33 oh3084 H Chi tiết
23984 CCK/W33 oh3984 H Chi tiết
23088 cak/W33 oh3088 H Chi tiết
23988 CCK/W33 oh3988 H Chi tiết
23288 cak/W33 oh3288 H Chi tiết
23188 cak/W33 oh3188 H Chi tiết
23092 cak/W33 oh3092 H Chi tiết
23292 cak/W33 oh3292 H Chi tiết
23192 cak/W33 oh3192 H Chi tiết
23992 cak/W33 oh3992 H Chi tiết
23296 cak/W33 oh3296 H Chi tiết
23196 cak/W33 oh3196 H Chi tiết
23096 cak/W33 oh3096 H Chi tiết
23996 cak/W33 oh3996 H Chi tiết
231/500 cak/W33 oh31/500h Chi tiết
232/500 cak/W33 oh32/500h Chi tiết
230/500 cak/W33 oh30/500h Chi tiết
239/500 cak/W33 oh39/500h Chi tiết
231/530 cak/W33 oh31/530h Chi tiết
230/530 cak/W33 oh30/530h Chi tiết
239/530 cak/W33 oh39/530h Chi tiết
232/530 cak/W33 oh32/530h Chi tiết
231/560 cak/W33 oh31/560h Chi tiết
239/560 cak/W33 oh39/560h Chi tiết
232/560 cak/W33 oh32/560h Chi tiết
230/560 cak/W33 oh30/560h Chi tiết
231/600 cak/W33 oh31/600h Chi tiết
232/600 cak/W33 oh32/600h Chi tiết
230/600 cak/W33 oh30/600h Chi tiết
239/600 cak/W33 oh39/600h Chi tiết
231/630 cak/W33 oh31/630h Chi tiết
230/630 cak/W33 oh30/630h Chi tiết
239/630 cak/W33 oh39/630h Chi tiết
232/670 cak/W33 oh32/670h Chi tiết
231/670 cak/W33 oh31/670h Chi tiết
230/670 cak/W33 oh30/670h Chi tiết
239/670 cak/W33 oh39/670h Chi tiết
232/710 cak/W33 oh32/710h Chi tiết
239/710 cak/W33 oh39/710h Chi tiết
230/710 cak/W33 oh30/710h Chi tiết
231/710 cak/W33 oh31/710h Chi tiết
232/750 cakfw33 oh32/750h Chi tiết
231/750 cak/W33 oh31/750h Chi tiết
230/750 cak/W33 oh30/750h Chi tiết
239/750 cak/W33 oh39/750h Chi tiết
239/800 cak/W33 oh39/800h Chi tiết
231/800 cak/W33 oh31/800h Chi tiết
230/800 cak/W33 oh30/800h Chi tiết
231/850 cak/W33 oh31/850h Chi tiết
239/850 cak/W33 oh39/850h Chi tiết
230/850 cak/W33 oh30/850h Chi tiết
230/900 cak/W33 oh30/900h Chi tiết
239/900 cak/W33 oh39/900h Chi tiết
239/950 cak/W33 oh39/950h Chi tiết
230/950 cak/W33 oh30/950h Chi tiết
231/1000cakfw33 oh31/1000 Chi tiết
230/1000cakfw33 oh30/1000 Chi tiết
239/1060cakfw33 oh39/1060 Chi tiết
230/1060cakfw33 oh30/1060 Chi tiết

Bảng tra vòng bi SKF vòng bi tang trống được sưu tầm bởi trang web dai ly vong bi, bao gồm các kích thước đường kính vòng bi từ 20mm đến 1000mm. Các bạn có thể nhấn vào mục chi tiết để xem giá cụ thể các loại vòng bi.
Vòng bi tang trống tự lựa với ống lót có đầy đủ các đặc tính, ưu điểm của các loại vòng bi tang trống thông thường, đó là các khả năng chịu tải trọng tốt theo cả 2 hướng. Khả năng tự lựa khi làm việc giúp cho chúng tránh được ứng suất điểm cục bộ do lực tác dụng phân bố đều lên các bề mặt. Đặc biệt với thiết kế ống lót côn dùng đai ốc hãm làm cho việc tháo lắp trở nên nhanh và linh hoạt. Khả năng định vị trên trục không bị phụ thuộc vào vai trục.
Từ khóa: Vòng bi SKF Vòng bi SKF 22205 EK, SKF 22206 EK, SKF 21306 CCK, SKF 21307 CCK, SKF 22207 EK, SKF 22208 EK, SKF 21308 EK, SKF 22308 EK, SKF BS2-2208-2RSK/VT143, SKF BS2-2209-2RSK/VT143, SKF 22309 EK, SKF 21309 EK, SKF 22209 EK, SKF 22210 EK, SKF BS2-2210-2RSK/VT143, SKF 22310 EK, SKF 21310 EK, SKF 22211 EK, SKF BS2-2211-2RSK/VT143, SKF 22311 EK
Vòng bi SKF 21311 EK, SKF 22312 EK, SKF 21312 EK, SKF 22212 EK, SKF BS2-2212-2RSK/VT143, SKF 22213 EK, SKF BS2-2214-2RSK/VT143, SKF 21314 EK, SKF 22214 EK, SKF 22313 EK, SKF BS2-2213-2RSK/VT143, SKF 22314 EK, SKF 21313 EK, SKF BS2-2215-2RSK/VT143, SKF 21315 EK, SKF 22315 EK, SKF 22215 EK, SKF 22316 EK, SKF BS2-2216-2RSK/VT143, SKF 22216 EK
Vòng bi SKF 21316 EK, SKF 21317 EK, SKF 22317 EK, SKF 22217 EK, SKF BS2-2217-2RSK/VT143, SKF BS2-2218-2RSK/VT143, SKF 21318 EK, SKF 23218 CCK/W33, SKF 22218 EK, SKF 22318 EK, SKF 22219 EK, SKF 22319 EK, SKF 21319 EK, SKF 22220 EK, SKF 23120 CCK/W33, SKF 21320 EK, SKF 23220 CCK/W33, SKF BS2-2220-2RS5K/VT143, SKF 22320 EK, SKF BS2-2222-2RS5K/VT143
Vòng bi SKF 23222-2CS5K/VT143, SKF 23022 CCK/W33, SKF 23122 CCK/W33, SKF 22222 EK, SKF 23222 CCK/W33, SKF 22322 EK, SKF 23122-2CS5K/VT143, SKF 22324-2CS5K/VT143, SKF 23224-2CS5K/VT143, SKF BS2-2224-2RS5K/VT143, SKF 22224 EK, SKF 22324 CCK/W33, SKF 23024 CCK/W33, SKF 23124 CCK/W33, SKF 23224 CCK/W33, SKF 22226 EK, SKF 22326-2CS5K/VT143, SKF 22326 CCK/W33, SKF 23026-2CS5K/VT143, SKF 23126 CCK/W33
Vòng bi SKF 23026 CCK/W33, SKF 23226 CCK/W33, SKF 23226-2CS5K/VT143, SKF BS2-2226-2CS5K/VT143, SKF 22328-2CS5K/VT143, SKF 23128 CCK/W33, SKF 22228-2CS5K/VT143, SKF 23228-2CS5K/VT143, SKF 23028-2CS5K/VT143, SKF 22328 CCK/W33, SKF 22228 CCK/W33, SKF 23028 CCK/W33, SKF 23228 CCK/W33, SKF 23130 CCK/W33, SKF 23030 CCK/W33, SKF 23230 CCK/W33, SKF 22330 CCK/W33, SKF 22230 CCK/W33, SKF 22330-2CS5K/VT143, SKF 23130-2CS5K/VT143
Vòng bi SKF 22230-2CS5K/VT143, SKF 23230-2CS5K/VT143, SKF 23030-2CS5K/VT143, SKF 23132-2CS5K/VT143, SKF 22332 CCK/W33, SKF 22232-2CS5K/VT143, SKF 23032-2CS5K/VT143, SKF 23032 CCK/W33, SKF 23232 CCK/W33, SKF 22332-2CS5K/VT143, SKF 23132 CCK/W33, SKF 22232 CCK/W33, SKF 23234 CCK/W33, SKF 23134-2CS5K/VT143, SKF 23034-2CS5K/VT143, SKF 22234 CCK/W33, SKF 23134 CCK/W33, SKF 23034 CCK/W33, SKF 22234-2CS5K/VT143, SKF 22334 CCK/W33
Vòng bi SKF 23136-2CS5K/VT143, SKF 23036 CCK/W33, SKF 23236 CCK/W33, SKF 22336 CCK/W33, SKF 23936 CCK/W33, SKF 22236-2CS5K/VT143, SKF 23136 CCK/W33, SKF 22236 CCK/W33, SKF 23036-2CS5K/VT143, SKF 22238 CCK/W33, SKF 23038 CCK/W33, SKF 23138-2CS5K/VT143, SKF 22238-2CS5K/VT143, SKF 23138 CCK/W33, SKF 23938 CCK/W33, SKF 22338 CCK/W33, SKF 23238 CCK/W33, SKF 23240-2CS5K/VT143, SKF 23940 CCK/W33, SKF 23140 CCK/W33
Vòng bi SKF 23040 CCK/W33, SKF 23040-2CS5K/VT143, SKF 22240-2CS5K/VT143, SKF 22340 CCK/W33, SKF 22240 CCK/W33, SKF 23240 CCK/W33, SKF 23140-2CS5K/VT143, SKF 22244 CCK/W33, SKF 23144-2CS5K/VT143, SKF 23144 CCK/W33, SKF 23944 CCK/W33, SKF 22244-2CS5K/VT143, SKF 23044 CCK/W33, SKF 22344 CCK/W33, SKF 22344-2CS5K/VT143, SKF 23044-2CS5K/VT143, SKF 23244 CCK/W33, SKF 23948 CCK/W33, SKF 22248 CCK/W33, SKF 23248 CCK/W33
Vòng bi SKF 23048 CCK/W33, SKF 22348 CCK/W33, SKF 23148-2CS5K/VT143, SKF 23048-2CS5K/VT143, SKF 23148 CCK/W33, SKF 23052-2CS5K/VT143, SKF 23152-2CS5K/VT143, SKF 23952 CCK/W33, SKF 22352 CCK/W33, SKF 23052 CCK/W33, SKF 23152 CCK/W33, SKF 23252 CCK/W33, SKF 22252 CCK/W33, SKF 23256 CCK/W33, SKF 23956 CCK/W33, SKF 23156-2CS5K/VT143, SKF 22256 CCK/W33, SKF 22356 CCK/W33, SKF 23156 CCK/W33, SKF 23056 CCK/W33
Vòng bi SKF 23160 CCK/W33, SKF 23060 CCK/W33, SKF 23960 CCK/W33, SKF 22260 CCK/W33, SKF 23160-2CS5K/VT143, SKF 23260 CCK/W33, SKF 23164 CCK/W33, SKF 23964 CCK/W33, SKF 23164-2CS5K/VT143, SKF 22264 CCK/W33, SKF 23064 CCK/W33, SKF 23264 CCK/W33, SKF 23168-2CS5K/VT143, SKF 23968 CCK/W33, SKF 23168 CCK/W33, SKF 23268 CAK/W33, SKF 23068 CCK/W33, SKF 23972 CCK/W33, SKF 23172-2CS5K/VT143, SKF 22272 CAK/W33
Vòng bi SKF 23172 CCK/W33, SKF 23072 CCK/W33, SKF 23272 CAK/W33, SKF 23076 CCK/W33, SKF 23176 CAK/W33, SKF 23276 CAK/W33, SKF 23976 CCK/W33, SKF 22380 CAK/W33, SKF 23180 CAK/W33, SKF 23980 CCK/W33, SKF 23280 CAK/W33, SKF 23180-2CS5K/VT143, SKF 23080 CCK/W33, SKF 23184 CKJ/W33, SKF 23284 CAK/W33, SKF 23084 CAK/W33, SKF 23984 CCK/W33, SKF 23088 CAK/W33, SKF 23988 CCK/W33, SKF 23288 CAK/W33
Vòng bi SKF 23188 CAK/W33, SKF 23092 CAK/W33, SKF 23292 CAK/W33, SKF 23192 CAK/W33, SKF 23992 CAK/W33, SKF 23296 CAK/W33, SKF 23196 CAK/W33, SKF 23096 CAK/W33, SKF 23996 CAK/W33, SKF 231/500 CAK/W33, SKF 232/500 CAK/W33, SKF 230/500 CAK/W33, SKF 239/500 CAK/W33, SKF 231/530 CAK/W33, SKF 230/530 CAK/W33, SKF 239/530 CAK/W33, SKF 232/530 CAK/W33, SKF 231/560 CAK/W33, SKF 239/560 CAK/W33, SKF 232/560 CAK/W33
Vòng bi SKF 230/560 CAK/W33, SKF 231/600 CAK/W33, SKF 232/600 CAK/W33, SKF 230/600 CAK/W33, SKF 239/600 CAK/W33, SKF 231/630 CAK/W33, SKF 230/630 CAK/W33, SKF 239/630 CAK/W33, SKF 232/670 CAK/W33, SKF 231/670 CAK/W33, SKF 230/670 CAK/W33, SKF 239/670 CAK/W33, SKF 232/710 CAK/W33, SKF 239/710 CAK/W33, SKF 230/710 CAK/W33, SKF 231/710 CAK/W33, SKF 232/750 CAKF/W33, SKF 231/750 CAK/W33, SKF 230/750 CAK/W33, SKF 239/750 CAK/W33
Vòng bi SKF 239/800 CAK/W33, SKF 231/800 CAK/W33, SKF 230/800 CAK/W33, SKF 231/850 CAK/W33, SKF 239/850 CAK/W33, SKF 230/850 CAK/W33, SKF 230/900 CAK/W33, SKF 239/900 CAK/W33, SKF 239/950 CAK/W33, SKF 230/950 CAK/W33, SKF 231/1000 CAKF/W33, SKF 230/1000 CAKF/W33, SKF 239/1060 CAKF/W33, SKF 230/1060 CAKF/W33.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi tang trống với ống lót Rating: 5 Reviewed By: Unknown