­Top Banner Advertisement
Tin tức vòng bi mới nhất   >>
Wednesday, December 14, 2016

Vòng bi đũa chịu tải, vòng bi NUH, NCF, NJF

Trong bài viết tiếp theo này, trang web đại lý vòng bi xin được giới thiệu tiếp một loại vòng bi đũa chịu tải rất tốt, đó là vòng bi đũa, vòng bi con lăn chịu tải. Để tăng khả năng chịu tải hướng kính của vòng bi, SKF đã cho thiết kế và sản xuất loại vòng bi có tên gọi Cylindrical roller bearing high-capacity, với các mã ký hiệu là các loại vòng bi NUH, NCF, NJF. Dưới đây là các tính năng, ưu điểm của loại vòng bi đũa, vòng bi con lăn chịu tải, kèm theo là bảng tra vòng bi đũa của SKF, trong đó bao gồm các thông số kích thước vòng bi, đường kính trong vòng bi, đường kính ngoài vòng bi, chiều rộng vòng bi và bảng tham khảo giá vòng bi đũa, gia vòng bi con lăn.
SKF NUH 2220 ECMH, SKF NUH 2320 ECMH, SKF NUH 2322 ECMH, SKF NUH 2222 ECMH
Vòng bi NUH, NCF, NJF
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Speed ratings Designation Details
Kích thước cơ bản dynamic (động) static (tĩnh) Tải trọng Refere speed Limit speed Ký hiệu Xem chi tiết và giá sản phẩm
d D B C C0 Pu TK GH
mm kN kN r/min
SKF NUH 2224 ECMH, SKF NUH 2326 ECMH, SKF NCF 2326 ECJB, SKF NUH 2226 ECMH, SKF NCF 2228 ECJB NUH 2220 ECMH Xem chi tiết
NUH 2320 ECMH Xem chi tiết
NUH 2322 ECMH Xem chi tiết
NUH 2222 ECMH Xem chi tiết
NUH 2324 ECMH Xem chi tiết
NUH 2224 ECMH Xem chi tiết
NUH 2326 ECMH Xem chi tiết
NCF 2326 ECJB Xem chi tiết
NUH 2226 ECMH Xem chi tiết
NCF 2228 ECJB Xem chi tiết
NUH 2228 ECMH Xem chi tiết
NUH 2328 ECMH Xem chi tiết
NCF 2328 ECJB Xem chi tiết
NCF 2230 ECJB Xem chi tiết
NUH 2330 ECMH Xem chi tiết
NUH 2230 ECMH Xem chi tiết
NCF 2330 ECJB Xem chi tiết
NUH 2332 ECMH Xem chi tiết
NCF 2232 ECJB Xem chi tiết
NUH 2232 ECMH Xem chi tiết
SKF NUH 2334 ECMH/PEX, SKF NCF 2334 ECJB/PEX, SKF NCF 2234 ECJB, SKF NUH 2334 ECMH, SKF NUH 2234 ECMH NCF 2332 ECJB/PEX Xem chi tiết
NUH 2332 ECMH/PEX Xem chi tiết
NCF 2332 ECJB Xem chi tiết
NCF 2334 ECJB Xem chi tiết
NUH 2334 ECMH/PEX Xem chi tiết
NCF 2334 ECJB/PEX Xem chi tiết
NCF 2234 ECJB Xem chi tiết
NUH 2334 ECMH Xem chi tiết
NUH 2234 ECMH Xem chi tiết
NCF 2336 ECJB/PEX Xem chi tiết
NCF 2336 ECJB Xem chi tiết
NUH 2336 ECMH Xem chi tiết
NUH 2236 ECMH Xem chi tiết
NUH 2336 ECMH/PEX Xem chi tiết
NJF 2336 ECJA Xem chi tiết
NCF 2236 ECJB Xem chi tiết
NCF 2338 ECJB/PEX Xem chi tiết
NUH 2238 ECMH Xem chi tiết
NCF 2238 ECJB Xem chi tiết
NUH 2338 ECMH/PEX Xem chi tiết
SKF NCF 2340 ECJB, SKF NUH 2340 ECMH, SKF NCF 2340 ECJB/PEX, SKF NUH 2344 ECMH NCF 2338 ECJB Xem chi tiết
NUH 2338 ECMH Xem chi tiết
NCF 2240 ECJB Xem chi tiết
NUH 2240 ECMH Xem chi tiết
NUH 2340 ECMH/PEX Xem chi tiết
NCF 2340 ECJB Xem chi tiết
NUH 2340 ECMH Xem chi tiết
NCF 2340 ECJB/PEX Xem chi tiết
NUH 2344 ECMH Xem chi tiết
NUH 2244 ECMH Xem chi tiết
NCF 2244 ECJB Xem chi tiết
NCF 2244 ECJB/PEX Xem chi tiết
NUH 2244 ECMH/PEX Xem chi tiết
NUH 2344 ECMH/PEX Xem chi tiết
NUH 2248 ECMH/PEX Xem chi tiết
NUH 2348 ECMH/PEX Xem chi tiết
NUH 2348 ECMH Xem chi tiết
NUH 2248 ECMH Xem chi tiết
Trên đây là toàn bộ bảng tra vòng bi NUH, NCF, NJF với các mã hiệu, ký hiệu vòng bi. Ưu điểm của vòng bi NUH, NCF như đã giới thiệu một phần ở trên, đó là vòng bi chịu tải hướng kính tốt với các viên bi đũa trụ dài hơn các loại bi đũa thông thường kiểu bi con lăn, cho phép đường tiếp xúc giữa các bề mặt dài hơn, tăng khả năng chịu lực và giảm mài mòn rất tốt.
Danh mục các loại vòng bi SKF NUH 2220 ECMH, SKF NUH 2320 ECMH, SKF NUH 2322 ECMH, SKF NUH 2222 ECMH, SKF NUH 2324 ECMH, SKF NUH 2224 ECMH, SKF NUH 2326 ECMH, SKF NCF 2326 ECJB, SKF NUH 2226 ECMH, SKF NCF 2228 ECJB, SKF NUH 2228 ECMH, SKF NUH 2328 ECMH, SKF NCF 2328 ECJB, SKF NCF 2230 ECJB, SKF NUH 2330 ECMH, SKF NUH 2230 ECMH, SKF NCF 2330 ECJB, SKF NUH 2332 ECMH, SKF NCF 2232 ECJB, SKF NUH 2232 ECMH
Vòng bi SKF NCF 2332 ECJB/PEX, SKF NUH 2332 ECMH/PEX, SKF NCF 2332 ECJB, SKF NCF 2334 ECJB, SKF NUH 2334 ECMH/PEX, SKF NCF 2334 ECJB/PEX, SKF NCF 2234 ECJB, SKF NUH 2334 ECMH, SKF NUH 2234 ECMH, SKF NCF 2336 ECJB/PEX, SKF NCF 2336 ECJB, SKF NUH 2336 ECMH, SKF NUH 2236 ECMH, SKF NUH 2336 ECMH/PEX, SKF NJF 2336 ECJA, SKF NCF 2236 ECJB, SKF NCF 2338 ECJB/PEX, SKF NUH 2238 ECMH, SKF NCF 2238 ECJB, SKF NUH 2338 ECMH/PEX
Vòng bi SKF NCF 2338 ECJB, SKF NUH 2338 ECMH, SKF NCF 2240 ECJB, SKF NUH 2240 ECMH, SKF NUH 2340 ECMH/PEX, SKF NCF 2340 ECJB, SKF NUH 2340 ECMH, SKF NCF 2340 ECJB/PEX, SKF NUH 2344 ECMH, SKF NUH 2244 ECMH, SKF NCF 2244 ECJB, SKF NCF 2244 ECJB/PEX, SKF NUH 2244 ECMH/PEX, SKF NUH 2344 ECMH/PEX, SKF NUH 2248 ECMH/PEX, SKF NUH 2348 ECMH/PEX, SKF NUH 2348 ECMH, SKF NUH 2248 ECMH.
  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Vòng bi đũa chịu tải, vòng bi NUH, NCF, NJF Rating: 5 Reviewed By: Unknown